PROGRAMES 25 ESCOLES. L’Escola que volem

 

Volver página inicial

L’Escola que volem

La Escuela que queremos

 (25 años de la Escuela de Verano del País Valenciano en l’Horta)

PROGRAMES 25 ESCOLES

 

ES A TITOL INTERVENEN
I  ESCOLA
1 C L’expressió a l’escola de pàrvuls Teresa Hermoso,Isabel Mingo, teresa Pitxer, Conxa Romero, Rosaura Serra
1 C Didàctica de la matemàtica a parvulari i primer d’EGB Mª Antonia Canals (de Rosa Sensat de Barcelona)
1 C Tractament de la llengua a parvulari Teresa Pitxer, Rosa Raga, Rosa Mº Serrano
1 C Principis i metodologia del llenguatge a EGB Equip de Didàctica del Català
1 C Programa i confecció de material de matemàtiques per a sisé curs d’EGB Roser Santolaria, Ismael Blasco
1 C Treball cooperatiu de mestres, organització i treball concret del llenguatge a la classe Manuel Civera
1 C La cerámica y la expresión plástica Jose Antonio Díez, Fernando Morell
1 C Didáctica de la lengua en formación profesional Mª Luisa Cavanillas
1 C Formació professional de primer grau: deliniants, pràctiques de dibuix Francesc Corell Martí
1 C Didàctica de les matemàtiques de primer grau de formació profesional José Luis Rodrigo Plasencia, Pascual Fernández Álvarez, Jaime Herrero Orts
1 C Didáctica de la lengua y la literatura en BUP José Bueno
1 C Didáctica del francés Marina Navarro
1 C Paper de la metodologia científica en l’ensenyament de les ciències (Com passar d’un ensenyament dogmàtic a un altre en el qual els alumnes aprenen a fer ciència) Grup de Física-Química del Seminari de pedagogia, Responsable Daniel Gil
1 C Didàctica de la Història Xavier Paniagua
1 C Problemes de l’ensenyament de la filosofia al batxillerat Col.lectiu d’ensenyants de Filosofia Responsables: Emilio Panach y Paco Agües
1 C Iniciación al lenguaje del cine Equipo EDIMAG
1 C Didáctica del inglés en BUP Manuel Angel Conejero,Raquel Royo
1 C Deficiencia Mental y Retraso Mental Centro de diagnóstico y Educación TerapéuticaJuan Mengual Lull, Celestina Palomares , ..
1 C Metdología del análisis morfo-sintáctico R.Arias
1 C Principis oranitzatius de l’escola de pàrvuls Teresa Hermoso, Isabel Mingo, Conxa Romero, Rosaura Serra, Rosa Mº Serrano
1 C El xiquet de 0 a 36 mesos i la llar d’infants (guarderia) Pilar Figueras, Irene Balaguer, Pepa Odena (Grup de Guarderia de Rosa Sensant de Barcelona)
1 C Principis d’organització de la classe Equip de didàctica del Català
1 C Conocimiento psicológico del niño de o a 6 años Comisión de Psicología del Colegio de Doctores y L Responsable: Vicente Bermejo
1 C L’ensenyament del nombre com a concepte Alexandre Fernández i Lajusticia, Lluís Puig i Espinosa
1 C Didàctica de la pretecnologia a 2ª Etapa d’EGB Jordi Maduell, Pepe Mata, Emili Martí, Josep L. Rodrigo
1 C Metodologia de la didáctica de la literatura Jenaro Talens
1 C Literatura catalana Vicent Pitarch
1 C Per una sociologia literària del País Valencià Col.lectiu de Literatura dirigit per Joan Oleza
1 C Seminari d’Educació Especial Ferran Zurriaga, Pilar Vela, Gaspar Izquierdo, Josep L. Rodrigo
1 C Problemàtica de la formació professional Mº Luisa Soda
1 C Educación Sexual Asociación de Mujeres Universitarias, Responsables: Trinidad Simó  i Marga Sánchez
1 C Educación a través de la imagen Equipo EDIMAG
1 C Les dificultats d’aprenentatge i la seua recuperació Jose L. Martí, Marible Martí
1 C Decreti Delegati: primers passos a la Reforma Escolar Miriam Ridolfi, Aquesta persona pertany al Liceu Societat Filosòfica Italiana de Bolònia
1 C Els tallers a parvulari Grup de Pàrvuls de Associació per a la correspondència i la imprempta a l’Escola
1 C Taller de fusta i ferro Josep Cebrià
1 C Expressió corporal Teresa Lozano, Elvira Mondragón
1 C La creativitat en l’àrea d’expressió plàstica Juan José Tornero, Maria Pérez
1 C Dramatització i dinàmica a l’escola Manolo Molins
1 C La función social de la escuela Gonzalo Anaya
1 C La formació del mestre a debat Mª Dolores Aparisi, Olga Quiñones
1 C Economia política del País Valencià Ernest Lluch
1 C El folklore al País Valencià Alfons Llorens
1 C Introducción a la problemática del cine infantil Equipo EDIMAG
1 c El problema de les nacionalitats: consideracions històriques i teòriques Vicent Miquel, Vicent Soler
1 C Gestió i funcionament de la classe Mirella Bartolotti, Escola Mitja Superior de Bolònia
1 C El llibre de text a l’escola elemental Albert Sabbatini (Moviment de Cooperació Educativa)
1 C Història del País Valencià Alfons Cucó
1 C Estructura social del País Valencià Josep V. Marqués
1 C Antropologia: societat rural del País Valencià Joan F. Mira
1 C La qüestió nacional i les actituds polítiques Josep Guia, Vicent Soler
1 C L’estructura sanitaria i l’escola Equip de metges: Emilia Noguera, V.Asensi Botet, Rafael Peris, Ferrán Martínez
1 C La defensa de la ciutat Trini Simó, J.J. Estellés
1 C Educació i sociolingüística Lluís V. Aracil
1 C Procés de democratització de l’ensenyament Marina Subirats
1 C Situación actual de la formación profesional en Valencia
tornar
II  ESCOLA
2 C Principis organitzatius de l’Escola de Pàrvuls
2 C Anàlisi del trencament entre 2on Parvulari a 1er d’EGB: nova alternativa
2 C Una escola activa
2 C Modificació de la conducta en l’escolar
2 C Formació Professional
2 C El franel.lògraf per a l’ensenyament del català
2 C Expressió i llengua a l’escola
2 C Introducció del Català a l’escola
2 C El text lliure
2 C Taller de matemàtiques de segona etapa d’EGB
2 C Bases per a l’estudi del medi i confecció d’una biblioteca de treball del País Valencià
2 C Pre-tecnologia a la segona etapa: pas previ a la Formació Professional
2 C Didàctica de les Ciències Naturals en BUP
2 C Anàlisis para un proprama no oficial de expresión plàstica (1º BUP)
2 C Problemática de la enseñanza de la Lengua y Literatura en el Bachillerato
2 C Didáctica de la matemática en el Bachillerato
2 C Consideracions generals sobre alguns temes geogràfics
2 C Introducció a la Física moderna (teoria de la relativitat i mecànica quàntica) a nivell de BUP
2 C Didàctica del Català al BUP
2 C Didàctica de l’idioma francés a la segona etapa d’EGB
2 C Didàctica del francés
2 C Didàctica de l’Anglés (BUP i EGB)
2 C Els problemes de la programació de la Filosofia en Batxillerat
2 C Organització i funcionament psico-pedagògic d’una guarderia
2 C Introducción al psicoanálisis
2 C Psicología del niño de O a 6 años
2 C De la pubertat a l’adolescència
2 C Lenguaje escrito
2 C Coneixement general del cos a l’Escola de Pàrvuls
2 C La sexologia a l’escola
2 C Per una escola activa i productiva
2 C Seminari d’educació especial
2 C Interrelació escola-realitat circumdant; estudi del medi
2 C  Elements escolars a reflexió i estudi
2 C Introducció a la metodologia cientìfica
2 C Llenguatge al parvulari
2 C La escuela y la liberación de la mujer
2 C Coeducación
2 C Una metodología de morfosintaxis
2 C Iniciación a la flauta dulce
2 C Danses i ritme
2 C L’escola, obligatòria de 6 a 14 anys
2 C Panorama de la investigació històrica
2 C Educació sanitària
2 C La problemàtica del desenvolupament valencià
2 C Introducción a una semiótica del texto artístico
2 C Un intent d’alternativa a l’escola actual
2 C Plàstica
2 C Taller de plàstica per a Parvulari i 1er d’EGB
2 C Mecànica del cos i construcció del signe dramàtic
2 C Expressió
2 C Taller de cistelleria i fang
2 C Titelles
2 C Els tallers d’expressió a l’educació especial
2 C Didàctica de la història
2 C Estudi i aprofundiment de la Formació Professional
2 C Dibuix i manualitats
2 C La expresión plástica en la escuela
2 C Expressió corporal
2 C Problemes de la reforma en l’escola secundària
2 C En el centenari de la Institució Lliure d’Ensenyament
2 C Conflictes socials al País Valencià
2 C Curso práctico de Esperanto
2 C Per una política lingüística al País Valencià
2 C Literatura y política en la Segunda República española
2 C Temes folklòrics valencians i tècniques d’aprenentatge
2 C Autonomia i democràcia
2 C Cooperativisme d’ensenyament i l’escola pública
2 C Economia al País Valencià
2 C L’Estatut d’Autonomia al País Valencià
2 C El problema de les nacionalitats
2 C El fenómeno cinematográfico español y su funcionamiento específico
2 C Didàctica de la Geografia en 2on de BUP
2 C Perspectives històriques del moviment obrer
2 C Notes sobre l’ordenació del territori del País Valencià
2 C Centrals nuclears
2 C Estructura urbana i anàlisi urbana
2 C Gramsci: 40 anys després
2 C La funció de l’escola
2 C País Valencià i cultura nacional
2 C La qüestió agrària al País Valencià en els anys setanta
2 C Anàlisi social del medi familiar
2 C L’estatut d’autonomia i l’ensenyament
2 C Literatura catalana
2 C La joventut i l’ensenyament
2 C Sociolingüística
2 C L’estructura laboral al País Valencià
2 C Cultura i política al País Valencià
2 C L’art del Romanticisme i Naturalisme (art valencià del segle XIX)
2 C Curs d’economia
2 C Anàlisi marxista de la qüestió nacional
2 C Realitat del Països Catalans
2 C Salud mental y sociedad
2 C La libertad y sus límites en la educación desde el punto de vista psicoanalítico
2 C Ensenyament secundari en comarques rurals
2 C La constitución del cinema como medio comunicativo de transmisión ideológica
tornar
III ESCOLA
3 C Organització i funcionament psicopedagógic d’una guarderia Genoveva Icardo Cots
3 C Principis organitzatius de l’escola de pàrvuls Malui Benet, Chon Garcia-Sala
3 C L’exploració del cos al parvulari Teresa Lozano
3 C El conte infantil Llorenç Giménez
3 C Patología del llenguatge Teresa Estellés Puchol
3 C Anàlisi del no trencament entre el parvulari i 1º d’EGB Albertina Chesa Ripoll
3 C Curs de Llata Vicenta Diego, Carme Miquel i Diego
3 C Cançons, danses i instruments populars valencians Femí Pardo Pardo
3 C Curs d’iniciació a la ceràmica Emili Boix
3 C Didáctica de la lengua inglesa Rafael Romà Martinez
3 C Materials primera etapa d’EGB per a l’ensenyament de les matemàtiques Alejandro Fernández Lajusticia
3 C Cap a una escola popular valenciana: el paper de la llengua col.lectiu de mestres
3 C Aprendizaje de la lecto-escritura: problemas que interfieren Carme Segovia Fonseca
3 C Expreessió plàstica: mitjans de comunciació visual a EGB Sebastià Miralles
3 C L’educació sexual a l’escola Empar Saràbia, Roser Borany
3 C Técnicas y experiencias de francés en EGB Seminario Permanente de Francés de EGB del ICE de
3 C Didàctica de la geografia a nivell d’EGB Grup Garbí
3 C El text lliure Mercé Viana Martínez
3 C Assesorament psicopedagògic Margarida Sànchez Durà
3 C El teatro de títeres en la escuela Manuel Millán Aliod
3 C El treball a l’aula terapèutica Ferran Zurriaga Agustí
3 C Vers une definition methodologique dans l’enseignement du francais langue 2º Aurora Alvarez Arozena
3 C Interacció teòrico-pràctica a l’estudi de la química a BUP Guillem Gil Vàzquez, Joan Hernàndez Pérez
3 C La filosofia en BUP Neus Campillo i Iborra
3 C Didàctica de les ciències naturals a BUP Marcial Pla Torres
3 C Didàctica de la matemàtica a BUP Adela Salvador Alcaide
3 C L’ensenyament de l’economia al BUP i COU Salvador Almenar i Palau
3 C Música Electroacústica Josep Lluís Berenguer
3 C Expressió plàstica al parvulari Rosa Raga, Sebastià Miralles
3 C Pedagogia del llenguatge al parvulari Rosa Serrano Llàcer
3 C Psicologia evolutiva de o a 6 años Carmen Ferrándiz Ferragud
3 C Curs de psicomotricitat: dinàmica i creativitat corporal Empar Juan Llabrés
3 C Educació preescolar basada en l’epistemologia genética del peaget Montserrat Rossell Alfonso
3 C Forma i color: titelles Joana Vidal i Mora
3 C Curs d’iniciació al macramé Maluy Benet Salinas
3 C Tèniques d’impressió Mercé Viana Martínez
3 C Principis organitzatius de la classe per un ensenyament actiu i progressiu Josep Cebrian Pasqual
3 C Taller d’elaboració de material de matemàtiques, segona etapa EGB Ismael Blasco Soriano
3 C Tècniques per a l’ensenyament del català a castellanoparlants: el franel.lograf Gentil Puig
3 C Expressió i llengua Mª Lluisa Lacuesta Contreras
3 C Expressió i imaginació amb el cos Joan Vicent Cubedo i Capella
3 C Ritme i danses populars Montserrat Borredà
3 C Ensenyament de la història a la segona etapa d’EGB Jordi Moners i Sinyol
3 C Interrelació escola-realitat circumdant. Estudi del medi Alfred Ramos i Gonzàlez
3 C L’escola com a primer contacte social dels xiquets Equip de mestres de l’escola “la Masia”
3 C Didáctica de la lengua y literatura castellana en BUP Antonio Fernández Ferrer
3 C Història essencial de la literatura catalana Josep Palomero i Almela
3 C Noves experiències en la didàctica de la història a nivell de BUP Grup Germania 75
3 C L’ensenyament del català al BUP Vicent Simbor
3 C El BUP y la FP: la futura enseñanza media Carlos Fosis Fernández
3 C Pedagogía musical activa basada en los principios de Carl Orff Paco Cabrelles Romero
3 G Didàctica de la literatura per a professors dels cursos ICE Josep Palomero i Almela
3 G Enfocament del cursos de lingüística valenciana Consell Assesor dels Cursos Llengua ICE
3 X Aspecto psicodinámico del niño y del adolescente Pedro Guillem Nàcher
3 X La ruptura de la enseñanza Gonzalo Anaya Santos
3 X Teoría y práctica del aprendizaje grupal Ana María Juturán
3 X Escola i alliberament de la dona Grup Terra
3 X Curs de llengua catalana per a catalanoparlants Xavier Albiol i Sampietro
3 X Nova música a l’escola Llorenç Barber Colomer
3 X Fenomenologia y filosofía analítica del lenguaje Fernando Montero
3 X La Escuela de padres y educadores Marco Erneste Simón
3 X Construcció del signe dramàtic Teresa Lozano Mompó
3 X L’evolució psicològica de la pubertat i l’adolescència Vicent Bermejo Frígola
3 X La dinàmica de grups Dolors Aparici, Olga Griñones
3 X Arte y política Jenaro Taléns Carmona
3 X Possibilitats de l’ensenyament de l’art a l’escola Carme Gràcia Beneyto
3 X Cooperatives d’ensenyament i l’escola pública Josep M. Soriano Bessó
3 X Curso práctico de Esperanto Félix Navarro Clemente
3 X “De salses a Guardamar, de Fraga fins a Mao” Lluís Guia i Marín, Ferran Garcia i Garcia, Jaume Pastor i Fluixà, Alexandre Pèrez i Cueva, Ismael Vallés i Sanchis
3 X Introducció a la prehistòria al País Valencià Carme Aranegui i Gascó
3 X Clases sociales y educación J.M. Lázaro
3 X Ideologia i sexualitat Josep Vicent Marqués i Gonzàlez
3 X Introducció a la literatura catalana Xavier Bru de Sala
3 X Orígens del capitalisme al País Valencià: 11750-1870 Telesforo Marcial Hernández Sempere
3 X L’economia al País Valencià Ernest Reig Martinez
3 X Ensenyament i Estatut d’autonomia Josep Ll. Blasco Estellés
3 X Ordenació del territori al País Valencià Gaspar Jaén i Urban
3 X La lluita de classes a les nacions oprimides Josep Guia, Doro Balaguer, Carles Dolç, Vicent Miquel, Vicent Soler, Francesc Burguera, Vicent Ventura
3 X País Valencià i Estat Espanyol a l’edat moderna: revisió historiogràfica Sebastià Garcia Martínez i Lluís Guia Marín
3 X Cultura nacional i cultura popular al País Valencià Frances Mira i Casterà
3 X Patrimonio histórico-artístico: la memoria colectiva. Nueva memoria de la ciudad Trini Simó, Manolo Portaceli
3 X Introducció als ordenadors i la programació Enric Casabán i Moya
3 X La Revolució científica. Segles XVI i XVII Víctor Navarro Brotóns
3 X Problemes del medi al País Valencià Maria Àngels Ull i Solís
3 X El lenguaje de la televisión Vicente Hernández Esteve
3 X La qüestió agrària al País Valencià Rafael Juan i Fenollar
3 X El País Valencià (1875-1939): Una societat agrària i endarrerida Teresa Carnero Arbat, Jordi Palafox Gamir
3 X L’Estatut d’Autonomia i el País Valencià Lluís Aguiló i Lúcia
3 X Normalització lingüística i escola Enric Montaner i Monllau
3 X Orientació no directiva Ricard Marí Mollà
3 X L’ensenyament secundari a les comarques rurals Josep M. Soriano i Bessó, Benet Delcán
3 X El fracàs escolar Dídac Bejarano i Galisteo, Baltasar Vives i Monjo
3 X La llengua estándar, varietat geogràfica i ensenyament Jordi Colomina i Castanyer
3 X Introducción a la práctica cinematográfica J.M. Company, Julio Pérez y Perucha
3 X Estructura social del País Valencià Francesc Bujos i Homar
3 X Para una metodología de la lengua castallana Ricard Arias
3 X El problema de l’energia Amando García Rodríguez
3 X Perspectivas de la pedagogía institucional Juan Manuel Escudero y Muñoz
3 X Salut a l’escola Josep Bras i Marquillas
3 X Topics i dinàmica en la recuperació de l’idioma Nuria Riba i Minyana
3 X Didàctica de la geografia a nivell de segon BUP Grup Garbí
3 X Modificació de la conducta Joan Mengual
tornar
IV  ESCOLA
4 C Aspectes sanitaris de les guarderies Josep Bras i Marquillas
4 C Principis organitzatius de l’escola de pàrvuls Malui Benet, Chon García Sala
4 C El conte infantil: importància, significat i aplicació educativa Fina Masgrau, Toñi Auñón, Rosa Serrano i Llorenç Giménez
4 C Expressió i creativitat al parvulari Sebastià Miralles, Tere Pitxer, Tere Hermoso
4 C Cursillo de iniciación a la psicomotricidad Pascual Sierra Gil, Teresa Edo Fàbregas
4 C Català per a no catalanoparlants (nens i adults) Gentil Puig
4 C Moviment cooperatiu d’escola popular Moviment cooperatiu d’Escola Popular de València
4 C Expressió i llengua Maria Lluïsa Lacuesta i Combreras
4 C Experiència realitzada a l’escola “Jaume I” del Parc Alcosa (Alfafar) Dolors Pastor i Camarena, un equip de representants del centre: pares, mares, alumnes i professorat
4 C Matemàtiques de segona etapa Grup de matemàtiques del Movimient Cooperatiu d’Escola Popular de València (dalt no cabia)
4 C Cap una escola del País Valencià arrelada al medi Manuel Civera, Alfred Ramos
4 C El trabajo en clase de historia de 1º de BUP y su evalución según la experiencia del grupo “Germania 75” Grup “Germania 75”
4 C Per una didàctica de la literatura a l’EGB i al BUP Josep Palomero i Almela
4 C El treball a l’aula terapéutica Seminari d’Educació Especial de València, Enric Mora
4 C Experiencias de los intentos autogestionarios en preescolar Guarderías “El Olmo” i “Els Xiquets”
4 C Pedagogia del llenguatge al parvulari i 1º d’EGB Rosa María Serrano i Llàcer
4 C Patologia del llenguatge Maria Teresa Estellés Puchol
4 C Plàstica a parvulari Angels Recasens Estrada
4 C Català per a no catalanoparlants (xiquets i adults) Gentil Puig
4 C Principis organitzatius de la classe. Per un ensenyament actiu i organitzatiu Josep Cebrià Pasqual
4 C Curs de llengua catalana per a catalanoparlants Xavier Albiol i Sampietro
4 C Els temes bàsics de l’educació en salut Josep Bras i Marquillas
4 C Pedagogía musical activa basada en los principios de Karl Orff Paco Cabrelles Romero
4 C Introducció a la formulació química en EGB Joan Hernàndez, Lluïsa Calatayud, Elena Ortiz i Vicent Soler
4 C Consolidació del capitalisme al País Valencià Col.lectiu d’Investigadors d’Història del PV, Composat per: Aurora Bosch, Joan Brines, Teresa Carnero, Hernández Marcos, Telesforo Hernández
4 C Problemes en l’ensenyament de les ciències naturals Marcial Plà Torres
4 C Història essencial de la literatura catalana Josep Palomero i Almela
4 C Didàctica de la geografia a BUP Rafael Valls del Grup “Garbí”
4 C Pedagogia musical activa basada en los principios de Karl Orff Paco Cabrelles Romero
4 C Dramatització de festes Manuel Cubedo Capella, Aula de Teatre Infantil “El Micalet”
4 C Animació cultural dels xiquets d’un poble: OLOCAU Col.lectiu d’Olocau
4 T Curso de teatro de títeres en educación “Los Duendes”
4 T Programa de danses valencianes Fermí Pardo, Josep Àngel, Jesús Maria Romero
4 T Vull descobrir la meua veu, el meu cos, la meua música Nelo Sorribes
4 T Jocs dansats i danses per a infants Glòria Bastardes
4 T Curs de psicomotricitat: dinàmica i creativitat personal Empar Juan Llabrés
4 T Taller de pintura i teixit Àngels Recasens Estrada
4 T Curs d’iniciació a la ceràmica Emili Boix
4 T Autisme Joan B. Mengual i Llull
4 T Expressió plàstica: mitjans de comunicació visual a l’escola Sebastià Miralles
4 T Ombres Rosa Maria Gómez Tortajada,  Aula de Teatre Infantil “El Micalet”
4 T Cómo jugar a la fotografía Virgilio Crespo Anadon
4 T Curs d’iniciació al macramé Maluy Benet Salinas
4 T Milotxes i globus de paper Ramón Vallverde
4 T Tècniques d’impressió Membres del Moviment Cooperatiu d’Escola Popular
4 T Cursos de Yoga Manuel Palomar Palomar
4 T Confecció de cistelles de médula i espart Roser Santolària
4 T Curs d’expressió mímica i expressió corporal Joan Vicent Cubedo Capella
4 T Programa de danses valencianes Fermí Pardo del grup “Alimara”, Josep Àngel, Jesús Maria Romero
4 T Milotxes i globus de paper Ramón Vallverde
4 X Sexologia infantil Empar Saràbia Fosati
4 X La renaixeça valenciana: 1790-1909 Vicent Simbor Roig
4 X Introducció a una història de la llengua catalana Xavier Romeu
4 X Coneixement i domini de la veu dins de l’expressió corporal Empar Ferrer
4 X Jocs infantils valencians i la seua aplicació pedagògica Empar de Lanuza i Hurtado
4 X Curs d’introducció al llenguatge teatral Joan V. Cubedo Capella, Component de l’Aula de Teatre Infantil “el Micalet”
4 X La escuela y el fenómeno del consumo Vicent Cunyat Associació de Consumidors del PV
4 X Seminario sobre el pedagogo y la escuela pública Enrique Belenguer Calpe
4 X L’orientació no directiva Pilar Aguilar
4 X Curs de profundització cara a un canvi en la direcció i en la llibertat Ricard Marí
4 X Clases sociales y educación J.M. Lázaro
4 X Aspectes de geografia dels Països Catalans Professors/res del Departament de Geografia U.V. Vicenç Maria Roselló i Verger; J.F. Mateu i Bellés; Carme Sanchis Deusa; Maria Jesús Teixidor; Josep Maria Bernabé; Ismael Vallés
4 X Patrimoni històrico-artístic: instrumentalitat de la Història de la ciutat Adolfo Herreo, Rafael Martínez, Manolo Porceli
4 X Aproximació a la literatura de postguerra al País Valencià Marc Granell i Rodríguez
4 X La dinàmica de grups Dolors Aparisi
4 X Exursionisme: una aventura humana Membres del Centre Excursionista de València
4 X Les Germanies Sebastià Garcia Martínez
4 X Sanitat Escolar Ferran Martínez
4 X La qüestió agrària al País Valencià Rafael Juan i Fenollar
4 X Evolució de l’economia del País Valencià J.A. Martínez Serrano
4 X Ecologia i escola Salvador Balcells
4 X Introducció al feminisme Seminari Sobre la Dona (Llibreria “Dona”)
4 X Constitució i Autonomia i País Valencià Lluís Aguiló Lúcia
4 X Aproximació a la nova poesia del País Valencià Vicent Escrivà, Jaume Pérez i l’assistència d’alguns dels autors esmentats com Vicent Andrés Estellés
4 X La imagen Ramón de Soto
4 X Nuevas aportaciones a la problemática de la transición: crítica historiográfica y estado de las investigaciones. El caso valenciano Jesús Millán García Varela
4 X Nacions i nacionalismes Josep Guia, Jokin Apalategui, Paulo Iztueta, Josep Ferrer, Carles Dolç
4 X Les nacions oprimides, avuí Paulo Iztueta, Jokin Apalategui, Josep Ferrer, Josep Guia, Carles Dolç, Francesc de P. Burguera
tornar
V ESCOLA
5 D L’escola de pàrvuls Escola Las Carolinas
5 D Mètodo i principis organitzatius al parvulari Conxa Romero, Tere Madero i Rosa Raga
5 D Mètode per a l’aprenentatge de la lectura i escriptura Albertina Chesa, Conxa Romero  (dues persones del equip de l’Escola Comarcal)
5 D Iniciació a l’aprenentatge: llenguatge i matemàtiques Grup de treball del Sindicat de l’Ensenyament del PV de la CNT-AIT
5 D Aprendizaje de la lectura i dislexia (curso de iniciación) Mª Dolores Artero, Román Pinedo (Gabinete Psicopedagógico Colegio Santísimo Sacramento)
5 D La matemàtica al parvulari Isabel Mingo, Teresa Raga  Escola La Gavina
5 D Introducció a la psicomotricitat i expressió corporal (pàrvuls) Joanvi Cubedo
5 D Higiene i educació de la Veu Maite Estellés
5 D El conte infantil: importància, significació i aplicació educativa Llorenç Gimenez, Rosa i Fina
5 D Escola bressol i salut Josep Bras i Marquillas
5 D Desenvolupament mental i estructuració de la personalitat infantil Empar Gimeno i Montesa
5 D Festes i eixides Chon García-Sala, Tere Pitxer Llop
5 D Jocs dansats i danses per a infants Antoni Fabregat (Danses d’arreu del món)
5 D Català per a no catalanoparlants Gentil Puig
5 D L’ensenyament de la llengua a partir del medi a la segona etapa d’EGB Manuel Civera
5 D Conceptes urabanístics a l’àrea de socials d’EGB Jsep M. Dapena (professor de l’Escola d’Arquitectu
5 D “Anormalitats” freqüents en l’escolarització del xiquet “normal” Inmaculada Ros Pallarés
5 D La renaixença valenciana: 1790-1909 Vicent Simbor Roig
5 D Didáctica de la geografía en BUP Cristina Mora (Grup GARBI)
5 D Metodologies contemprànies de la ciència Rafael Pla López
5 D Inciació al cinema Alfred Oltra
5 D L’ensenyament de la constitució i de l’Autonomía Lluís Aguiló Lúcia
5 D Planteamiento activo de la enseñanza de la física y química en la segunda etapa de EGB Seminario de Física y Química del ICE de U.Literar
5 D Normalització del català a les matemàtiques Manolo Monrós
5 D Didàctica de la Lògica al BUP Enric Casaban
5 D La enseñanza de la lengua y literatura en el Bachillerato Antonio Fernández
5 D L’ensenyament de les ciències socials a FP Rafael Xambo
5 D Trencament de la ruptura entre les matemàtiques de l’EGB i el BUP Grup Zero
5 D Didàctica de la física i química Eduard Rosselló, Alejandro Sáez i Josep Canet
5 D Introducció de la geografia comarcal dels Països Catalans a l’ensenyament Norbert Blasco, Evedast Sanchiz, Josep Cebrià, Ferran Miñana., Rafa Matoses, Roger Pons i Xavier ( Col.lectiu d’Ensenyants de la Ribera)
5 D L’ensenyament de la religió SAO,  Raimón Gascó, Emili Marín, Josep Vidal, Vicent Cardona i Antoni Ferrer
5 D La metodología científica en la enseñanza de las ciencias de la naturaleza Seminari permanent de Ciències naturals de ICE de la Universitat Literària
5 T Didàctica del francés L3 Gentil Puig
5 T Color en la escuela May Pérez prf. De Bellas Artes (Cuenca)
5 T Dansens d’arreu del món Antoni Fabregat
5 T Taller teatre a l’escola Rafael Juan Soriano Francés Grup Teatre Infantil “Platero”
5 T Expressió i desinhibició del cos i la veu Empar Ferrer Raimundo
5 T Papiroflèxia Antoni Miquel Martí i Gil
5 T Confección de cestas de médula y esparto Roser Santolaria Domingo
5 T Confecció de Titelles Rosa Mª Gómez Tortajada (L’Entaulat)
5 T Inciació al macramé Empar Gualberto i Dolz
5 T Tint, filat i teixit Mª Angeles Recasens Estrada
5 T La flauta dulce y su interpretación Juan José Tornero
5 T Introducció a l’expressió corporal Joan Vicent Cubedo Capella
5 T Pedagogía musical activa basada en los principios del Karl Orff Paco Cabrelles Romero
5 T Sexologia infantil Empar Sarabia Fosati
5 T Curs d’iniciació a la ceràmica Emili Boix
5 T La plàstica com a instrument pedagògic i la seua relació amb altres matèries Lourdes Bellver (mestra de l’escola La Gavina)
5 T Expressió corporal Rosa Boils Tuzón
5 T Classe Pràctica d’Educació Física a l’Escola d’EGB Adolfo Desclas Cardona
5 T Escursionisme i País Valencià Membres del Centre Excursionista de València
5 T Dramática Creativa (El teatro  en la escuela) 1ª Fase Alfredo Mantovani, Jorge Eines l’ICE de la Universitat Complutense de Madrid i de l’Escola Superior d’Art Dramàtic
5 T Iniciació a la “praxis” cinematogràfica Carles Mira, Antoni P.Canet, Pedro Rosado
5 T L’educació física i l’esport a l’escola Col.lectiu Valencià d’Educació Física, Vicent Año, Joan Mestre, Pep Campos, Carmen Pascual, Ángel García)
5 T La qüestió nacional i el País Valencià F. Burguera,  Carles Dolç, Josep M. Vañó, Josep Guia, Josep L. Blasco i Andreu Garcia
5 T Aproximacions a l’economia del País Valencià Ferran Agud, Gonçal Boronat, Vicent Soler
5 T Cursillo de estampación gráfica Jaime Giménez de Haro, José Gallego Cuenca
5 T L’expressió, la creativitat i la comunicació com a elements psicoterapèutics Santi Porcar Pedro , Juan Luis García Ferrer
5 T  La cuina a l’escola Tere Pitxer, Chon García Sala, Maluy
5 T La fotografía al alcance del niño Virgilio Crespo, Inmaculada Gimeno
5 X Teoría i pràctica de la cultura nacional Joan F. Mira
5 X La fi del feudalisme al País Valencià Joan Brines i Blasco
5 X L’arqueologia i el País Valencià Joan Bernabeu Auban
5 X El País Valenciano durante la Edad Media Josep Hinojosa Montalvo
5 X Introducció a la poesía catalana del País Valencià Jaume Pérez Montaner, Vicente Escrivà
5 X El cuento: el acceso a una realidad mágica Dolores Aparisi
5 X La literatura infantil com a instrument generador de vida Rosa Serrano
5 X Problemas actuales de la economía española J.A. Martínez Serrano, J.Paricio Torregrosa, Francios Pérez García y E. Reig Martínez
5 X Literatura catalana contemporània Xavier Bru de Sala
5 X Recursos agro-alimentaris al País Valencià Rafael Juan i Fenollar
5 X Sociolingüística als Països Catalans Sigfred Andrés, Josep Cebrià (Col.lectiu d’Ensenyants de la Ribera)
5 X Conflicte lingüístic i normalització en l’ensenyament Enric Montaner i Monllau
5 X Psicosociología de la educación y pedagogía concreta Gonzalo Anaya Santos
5 X Ecologia i escola als Països Catalans Salvador Balcells i Vilà
5 X Utilización de la energía solar Alfredo Segura García del Río
5 X La enseñanza de la ciencia, ¿discurso del poder? Miguel de la Guardia Cirugeda
5 X La educación en la nueva era desde una visión esotérica Rafael Mateu Sanz
5 X Introducción a la Astronomía J.Luis Valdés Navarro
5 X Feminismo: ¿Biología o lucha de clases? Olga Quiñones, Mari Carmen Alborch, Isabel Morant, Dolores Sánchez, Trinidad Simó
5 X Català L2 per a castellanparlants (adults) Gentil Puig i Moreno
5 X Dialectologia catalana Xavier Romeu
5 X Plantes del País Valencià Antoni-Miquel Martí Gil
5 X Escola bressol i malaltia Josep Bras i Marquillas
5 X Curso de Yoga Manuel Palomar
5 X Aspectes didàctics de l’ensenyament de la llengua del País Valencià Pere Riutort Mestre
5 X Desinhibició corporal de l’adult Joan Vicent Cubedo Capella
5 X Canvi científic i constitució de la ciència moderna Víctor Navarro, Eugenio Portela
5 X Geografia del País Valencià Josep Maria Bernabé, Alejandro Pérez, Joan Romero, Mª Carme Sanchis (Departament de Geografia de la Universitat de València
5 X L’ecologia i l’escola Comité Antinuclear de Torrefiel, AVIAT, STE
5 X Los niños investigan: experiencias en escuelas infantiles Elena Pastor, J.Ignacio Pastor, Úrsula Pastor, Fidel García, Jose Mª Azcárrega
tornar
VI ESCOLA
6 D Los niños investigan: experiencias en escuelas infantiles Escuela Infantil “Els Xiquets”
6 D Pedagogia del llenguatge al parvulari i primer d’EGB Rosa María Serrano i Llàcer
6 D Comprensión y expresión oral: su evaluación Raquel Royo García
6 D Aprenentatge de la lectura i escriptura Albertina Chesa Ripoll
6 D Patologia de la veu i del llenguatge Maite Estellés
6 D L’educació vial a l’escola Josep Soler
6 D El xiquet d’EGB investiga (laboratori, noves experiències: bones, boniques, barates i, sobretot, senzilles) Joan Escribà i Torres
6 D Inciació al cinema Alfred Oltra
6 D Introducción a la expresión teatral para educadores Juan Mandli
6 D Entrenamiento – juegos expresivos Francisco Villegas Valencia
6 D La expresión dinámica en la EGB José Francisco Campos Granell
6 D Didàctica de la Física Agustín Sánchez Mambrilla
6 D La formació professional Andrés Casaus, Esther Olmeda, Ángeles Martínez
6 D Organització de la classe Carme Ribelles, Ferran Zurriaga i Mercè Viana
6 D Seminari de Religió per a l’Escola d’Estiu Col.lectiu de SAÓ
6 D El xiquet de 12 a 24 mesos, a l’escola bressol Empar Roca, Empar Sena
6 D L’art a l’escola Enric Oliver i Gabaldón
6 D La observación en la escuela infantil y preescolar Fidel García-Berlanga
6 D La educación sexual en la escuela desde el punto de vista médico. Aspectos teóricos i material iconogràfico Francisco Donat Colomer
6 D Introducción a las pruebas gráfico-proyectivas. Indicadores en la dinámica escolar Francisco Moreno Mena
6 D La Institución Libre de Enseñanza (ILE) en su triple aspecto: liberal, educativo y nacionalista Gonzalo Anaya Santos,
6 D Iniciació a l’aprenentatge: llenguatge i matemàtiques Grup de Treball del Sindicat de l’Ensenyament del PV de la CNT-AIT
6 D Anormalitats freqüents en l’escolarització del xiquet normal Immaculada Ros Pallarés
6 D El laboratori a l’EGB: un taller de ciència Jaume Muñoz
6 D Prevención de la toxicomanía (droga y alcoholismo) en la edad escolar Jesús Bedate
6 D El País Valenciano, del neolítico a la edad del bronce Joan Bernabeu Auban
6 D Aprofitament del paper a l’escola Jordi Junyet Guardia Escola del Puig, Esparraguera
6 D Introducción a la Astronomia José Luis Valdés Navarro
6 D El català com a segona llengua en preescolar Josep Mª Artigal
6 D Els mitjans audiovisuals a l’escola Marius Viche i González (CNT)
6 D Didáctica de los conceptos de la química 1. Ácidos y bases Miguel de Guardia Cirugeda, Amparo Salvador Carreño (ambdos del Departamento de Química Analítica)
6 D Color, forma, música, volum Nel.lo Sorribes
6 D Ensenyament arrelat al medi, en llengua, actituds i continguts Sigfred Andrés, Josep Cebrià (Col.lectiu d’ensenyament de la Ribera)
6 D El món sonor Vicent Ferrandis, Lola Tormo, Anna Devis (Escola “La Masia”)
6 D Trastornos en la afectividad infantil Vicent R. Llopis Sala
6 T Papiroflèxia (la ciència-joc del paper doblegat) Antoni-Miquel Martí i Gil
6 T Curs d’extensió cinematogràfica Carles Mira, Antoni P. Canet, Pedro Rosado (Equip d’Extensió Cinematogràfica)
6 T Psicomotricitat vivenciada Carme Pérez Galdú
6 T Serigrafia Col.lectiu del centre Ocupacional de la Misericòrd
6 T Taller de teatro COPE (Centro de Orientación Pedagògica Expresiva)
6 T Curs d’iniciació a la ceràmica Emili Boix
6 T Inciació al macramé Empar Gualberto i Dolz
6 T Teoria, història i pràctica de la pilota valenciana Equip de treball CNT (Lamberto)
6 T Taller d’animació a l’escola Escola d’Esplai d’Acció Cultural
6 T La dansà i la jota al País Valencià José A. Jesús, Maria Romero
6 T Seminario Teatral. Prácticas de formación teatral Francisco Villegas Valencia
6 T Desinhibició del cos Joan-Vicent Cubedo Capella
6 T Construcció d’elements festius a partir del volum Jordi Junyet Guardia (Escola del Puig, Esparraguera)
6 T Els tallers a l’escola Josep Cebrià, Eduard Català, Jordi Verdú, Emili-Andrés (alumnes de vuité d’EGB
6 T Tint, filat i teixit Mª Àngels Recasens Estrada
6 T Yoga Manuel Palomar
6 T Expresión Plàstica Nilda Varela
6 T Pedagogía musical activa basada en los principios de Karl Orff Paco Cabrelles Romero
6 T Iniciación a la fotografía en la escuela Rafael Torregrosa Alemany
6 T El juego dramático en la escuela Rafael-Juan Soriano Francés
6 T Música popular valenciana Raimon Galiana Aragó
6 t Gimnàsia rítmica i altres formes d’expressió corporal a segona etapa Rosa Boils
6 T L’hort i el jardí escolar Salvador Almenar Martí
6 T L’expressió, la creativitat i la comunicació com a elements psicoterapèutics Santi Porcar Perdro Juan Luis García Ferrer
6 T Diferents punts de mira sobre el nacionalisme actual al País Valencià Valerià Miralles, Vicent Ventura, Joan Campos, Francesc Burguera, Doro Balaguer, Carles Dolç, Vicent Ventura
6 T Iniciación a la cerámica Vicenta Cabañes Argudo, Isabel Ávila Martínez
6 X L’art mitgeval valencià com a expressió de catalanitat Cristògol Aguado i Medina
6 X Història del nacionalisme del País Valencià Vicent Francha i Ferrer
6 X La literatura infantil com a instrument generador de vida Rosa Serrano
6 X Progrés tecnològic i revolució de la vida quotidiana Rafael Plà López
6 X Democratizar la enseñanza Gonzalo Anaya Santos
6 X Relación Turorial: profesor-alumno José Montañés Muñoz
6 X Seminari sobre estudi del medi a l’EGB Col.lectiu de Mestres
6 X Plantes del País Valencià Antoni-Miquel Martí i Gil
6 X Marxes, acampades i campaments (aspectes legals i pràctics) Equip  monitors de la secció infantil-juvenil CEV
6 X Curso de Astrología (Fundamentos Básicos) José Jesús Lidón Campillo
6 X Esoterismo y educación Rafael Pedro Mateu Sanz
6 X Canvi científic i constitució de la ciència moderna Victor Navarro Brotons
6 X Recerca sociolingüística Lluís V. Aracil
6 X La electrónica y sus aplicaciones José Espí López
6 X Teoría i pràctica de la cultura nacional Joan F. Mira
6 X Literatura catalana contemporània Xavier Bru de Sala
6 X Presentació, exposició i anàlisi del material elaborat fins ara per a l’ensenyament de la llengua al País Valencià Diferents col.lectius
6 X Conflicte lingüístic i normalització en l’ensenyament Enric Montaner i Monllau
6 X Català per a no catalanoparlants Gentil Puig
6 X Sexualidad de la mujer y roles Enseñantes y grupo de la Asamblea de Sexualidad
6 X Iniciación a la astronomia amateur Asociación Valenciana de Astronomia
6 X Introducció a la poesia catalana del País Valencià Jaume Pérez Muntaner, Marc Granell
6 X Història contemporània del País  Valencià Joan Brines, Pedro Ruiz, Amparo Álvarez (Departament d’Història Contemporània)
6 X Geografia del País Valencià Josep-Maria Bernabé, Alejandro Pérez, Joan Romero, Mari Carmen Sanchis (tots del Departament Geografia Universal, València)
6 X W. Reich y la pedagogía orgonómica. Autorregulación y neurosis Xavier Serrano, Maite S. Pinauga
tornar
VII  ESCOLA
7 D Les ciències naturals a la segona Etapa Andreu Huguet Casals
7 D Approches de la litterature en langue etrangere (ICE) Aurora Álvarez Arocena, Brigitte Lepinette Lepers, Dolores Giménez Plaza, Ana Monleón Domínguez
7 D La guerra civil española (1936 – 1939): su enseñanza en el BUP (ICE) Aurora Bosch
7 D El xiquet del parvulari investiga el món vegetal (doble durada) Carles Pinazo Calatrava
7 D Desenvolupament psicomotriu del xiquet a preescolar Carmen Mira
7 D Serigrafia i altres tècniques gràfiques Col.lectiu del centre ocupacional de la Misericòrd
7 D Los centros de interés en la escuela infantil Cristina Serrano
7 D El Islam y su problemática cultural y etnológica (ICE) Dolors Bramón
7 D Aprendre a fer costura a l’escola Emapar Sena
7 D Els jocs sensorials a l’escola infantil Emapr Roca, Empar Sena, (Escola La Gavina)
7 D Sexualitat infantil Encarna Millan, Vicent Ferrer  Col.lectiu Raó)
7 D Organització del parvulari Encarna Serrano, Xon García-Sala
7 D Introducción a la estructura económica de España: problemática actual y nuevas perspectivas (ICE) Ernesto Reig Martínez, José Antonio Martínez Serrano
7 D Evolución del concepto y métodos en geografía (ICE) Eugenio L. Burriel de Orueta
7 D Historia de la ciencia (ICE) Eugenio Portela Marco, Víctor Navarro Brotons
7 D La enseñanza de la lengua española en el BUP (ICE) Felipe Zaya Hernando, Consuelo Pastor Sanz
7 D Psicomotricitat al parvulari Ferran Ibiza. Vicenta Carrión (La Masia)
7 D Perfeccionamiento para profesores de latín: didáctica del latín para el Bachillerato (ICE) Francisco Calero Calero
7 D Fonética y fonología de la lengua inglesa (ICE) Francisco Fernández Fernández
7 D Introducción al modelo orbital del átomo (ICE) Francisco Tomás Vert
7 D Educación para la convivencia Gonzalo Anaya
7 D Conceptes bàsics matemàtics en el cicle inicial Grup Zero
7 D Dramatización (para prof. del ciclo inicial) Héctor González, Taller de Expresión Artística TEA de Madrid
7 D Aprenentatge de la lectura i l’escriptura Imma Benet i Salinas
7 D El llenguatge com a problema en les edats escolars: tècniques per al seu tractament Immaculada Ros Pallares
7 D Introducción a la economía y a la política económica (ICE) Javier Quesada Ibáñez, Andrés García Reche, Joaquina Paricio Torregrosa
7 D Masajes para niños (doble durada) Jean Lescouflair
7 D Fundamentos matemáticos en la optimización en finitas dimensiones (ICE) Jesús Pastor Ciurana, Miguel A. Goberna Torrent
7 D Català com a segona llengua (tots els nivells d’ensenyament) Joan Escrivà, Eduard Romeu i Pep, (Tallers de ciència creativa)
7 D Present i futur del cinema i el video a l’escola Joaquim Michavila, Ricardo Salom, Félix Sempere
7 D Drogas y salud mental Josep Salazar Fraile
7 D La matemàtica al cicle incial Lluís Segarra, Vicent Pruñonosa
7 D La matemàtica al cicle Mitjà Lluís Segarra,  Vicent Pruñonosa
7 D La plàstica al parvulari i al 1º cicle d’EGB Lourdes Bellver Ferrando
7 D Derecho político: la didáctica del desarrollo constitucional en el BUP (ICE) Manuel Martínez Sospedra, Lluís Aguiló Lucía
7 D Didáctica de las ciencias naturales en BUP Marcial Pla Torres
7 D Geografía física. Metodología María José Vinyals Blasco
7 D L’audiovisual a l’aula: plantejament didàctic Marius Viché i Gonzàlez
7 D Por una enseñanza experimental de la química en la EGB Miguel de la Guardia Cirugeda, Amparo Salvador Carreño (Departament Química Analítica Facultat Químiques, Escola de Formació del Professorat d’EGB)
7 D Danses per a infants Monserrat Garrich i Ribera
7 D Didàctica de la llengua per a no catalanoparlants Monserrat Vilà
7 D Nuevas aportaciones historiográficas en la transición del Feudalismo al Capitalismo (ICE) Pedro Ruiz Torres
7 D Programación educativa (ICE) Rafael Gómez Villar, Vicente Pellicer Blay, Iñigo Benítez Castaños
7 D La didáctica del inglés Raquel Royo García
7 D Didàctica de la literatura catalana al COU Remei Miralles
7 D El pensamiento económico contemporáneo (ICE) Salvador Almenar Palau
7 D El País Valenciano en el Estado Moderno:una metodología didáctica de la historia (ICE) Sebastià García Martínez
7 D El proceso constitucional español en el siglo XIX, su enseñanza en el Bachillerato (ICE) Francisco Javier Paniagua Fuentes, Guadalupe Miguel Miguel, José Máyer Benítez Maria Dolores Sánchez Durà, Josefa Espinós Soliveres, Luis Ariño Rico Seminari Permmanent d’Història d’Espanya
7 D El laboratori agrícola a l’EGB Vicent Borràs Sena
7 D La utilización de la cartografía en la enseñanza de la geografía (ICE) Vicent M. Rosselló Verger
7 D El mundo afectivo infantil. Sus perturbaciones Vicent R. Llopis Sala
7 S UNA ESCOLA PER AL PAÍS VALENCIÀ Enric Soler i Godes, Ferran Zurriaga, Vicent Simbor i Francesc Pérez Moragon
7 S ELS PROGRAMES RENOVATS Neus Penya, Flora Sanz
7 T Tallers d’expressió a l’escola Abelard Barberà, Lluís Montesinos (Escola Carolines)
7 T Inciciació a la fotografia. Aplicació a l’escola Abelard Barberà Sendra (Escola Carolines)
7 T Tejido en bastidor y técnicas de tinción Ángela Donat Yagüe
7 T papiroflèxia (la ciència -joc del paper doblegat) Antoni-Miquel Martí i Gil
7 T Yoga y despertar de la conciencia Carlos Benedito Madrid
7 T Macramé Carme Domingo Sánchez
7 T Artes plásticas. Aula/Taller. Alternativa de Trabajo Emilio Martinez Arroyo
7 T Cistelleria Encarna Pons, Conxa Franco  ( Les Carolines)
7 T La dansà i la jota al País Valencià Fermí Pardo
7 T Ceràmica per a xiquets i xiquetes Isabel Àvila Martínez
7 T Anem a passar-ho bé: els jocs Isabel Mingo, Pep Garcia i Llorenç (Escola Gavina)
7 T Els tallers de fusteria a l’escola Joan Sepúlveda, Abelard Barberà
7 T Elements festius Jordi Junyent
7 T Els tallers a l’escola Josep Cebrià, Eduard Català, Jordi Verdú, Emili Andrés (alumnes de vuité i primer de FP)
7 T Pedagogía musical activa basada en los principios de Karl Off Josep Just Alcoi
7 T Ceràmica popular Josep Lluís Rodrigo
7 T Teoria, historia i pràctica de la pilota valenciana Lambert (grup de la CNT)
7 T La expresión corporal para educadores María Jesús Rubio León
7 T El joc en el procés educatiu Marius Viché i González, Lluís Santiago Estañan
7 T Danses populars d’arreu del món Montserrat Garrich
7 T Ceràmica a l’escola Neus Gisbert
7 T La flauta mediterrània. Música per a ella Raimon Galiana Aragó
7 t Gimnàstica rítmica i altres formes d’expressió corporal Rosa Boïls
7 T Introducción a la expresión teatral Taller de Expresión corporal de Juan Mandli
7 T Teatro: técnicas de improvisación Taller de Expresión Corporal de Juan Mandli
7 T Taller de dirección teatral Taller de Expresión de Juan Mandli
7 T El desarrollo psicomotor a través de la expresión corporal Tita Alterio (del TEA de Madrid)
7 T El valor humà de l’educació musical Vicent Ferrandis, Enric Alcorisa (La Masia)
7 X Iniciación a la astronomía amateur Asociación Valenciana de Astronomía
7 X Les festes a l’escola Conxa Franco, Encarna Serrano
7 X Arqueología. Método y conservación de materiales Emilia Hernández Hervás
7 X Ecosistemas de la devesa de la Albufera Equipo técnico del Saler y colaboradores (Ayt. Val
7 X Elementos de análisis del sistema educativo (ICE) Ernest García, Olga Quiñones, Josefina Zabala
7 X La realitat sexual de l’educador Frederic Boix i Junquera (Institut Genus)
7 X El pensamiento español y los educadores reformistas Gonzalo Anaya Santos, Xesús Alonso Montero
7 X Las drogas en la edad escolar Jesús Bedate Villar
7 X Història contemporània del País Valencià Joan Brines i Blasco
7 X Possibilitats i pràctica dels mitjans audiovisuals a l’escola Joaquim Michavila, Ricardo Salom, Félix Sempere
7 X Grup d’encontre i dinàmica personal Joaquim Navarro i Castell
7 X Burguesía y educación en Valencia (1880 – 1904) Luis M. Lázaro Lorente
7 X El amor y el miedo en el mito, en el cuento, en la leyenda y en la poesía Mª Dolores Aparisi
7 X Introducción al estudio del desarrollo del niño desde la psicopedagogía Mabel Dorin (TEA, taller expresión artística)
7 X ¿Cómo enseñar a investigar? Miguel de la Guàrdia Cirugeda, Amparo Salvador Carreño
7 X Yoga Pilar Ferrer Tarazona, Vicenta Server Serneguet
7 X Esoterismo y educación Rafael Pedro Mateu Sanz
7 X Ciència, estat i alliberament Rafael Plà Lòpez
7 X Psicosexologia Rogelio Navarro i Dome,  Oto Luque i Agües
7 X Els infants i la literatura. La literatura i la vida Rosa Serrano
7 X La biblioteca escolar Teresa Llabata i Monrabal
7 X Cómo educarnos en los derechos humanos Valentín Bou, J. Navarro, Laura Ruiz, Camen Soto (Amnistía Internacional de Valencia)
7 X Aproximació a la economía del País Valencià Vicent Soler, Josep Sorribes
7 X Wilhelm Reich y la pedagogía orgonómica. Autorregulación Xavier Serrano Hortelano
7 X La literatura en la escuela: como fruición, como pasión, como revolución Xesús Alonso Montero
tornar
VIII  ESCOLA
8 D Possibles elements d’un currículo per a les escoles infantils al País Valencià Andreu López Blasco
8 D Los mosaicos como material básico para actividades sobre movimientos Ángel Gutiérrez Rodríguez, Adela Jaime Pastor
8 D Jocs d’assaig i danses per a infants Antoni Fabregat,  Neus Hernández
8 D Los números y las operaciones elementales: una nueva visión (ICE) Bernardo Gómez Alfonso, Adela Jaime Pastor
8 D La biblioteca escolar Biblioteca Popular d’Orriols (Adela Faus), Biblioteca Popular El Graó (Vicent Falomir), Biblioteca Popular Font de Sant Lluís (Teresa Llabata)
8 D Jugar, aprender, imaginar Colectivo Escuela 2
8 D Clasificación de figuras y sólidos. Fórmula de Euler Eduardo Galán Peláez, Ramón V. Granell Trenco
8 D Didáctica de las matemáticas en el ciclo medio de la EGB Eduardo Salinas Damián
8 D El taller de las ciencias a nivel de BUP, una posibilidad de aprendizaje para el joven investigador Enrique Guillem, Javier Blasco
8 D Organització i treball en un centre de FP comunicació d’una experiència Equip de professors de l’Escola la Florida
8 D El autismo: experiencias de dos unidades en un centro de educación especial Equip del Centre Verge de l’Esperanza, Algunes persones d’aquest centre: Magdalena Nadal, Jesús Company i Eugenio González
8 D Criteris d’organització del parvulari Equip mestres de parvulari de l’Escola Carolines
8 D Introducció a l’etnologia per a mestres Equip tècnic del Museu d’Etnologia
8 D Metodologia del català com a segona llengua Gentil Puig i Moreno, Mª Teresa Vila
8 D Els itineraris didàctics Grup Territorial del MCEP
8 D Medida de longitud y de peso en el ciclo inicial Grup Zero
8 D La FP hostelera, ¿una via vàlida? Heinz U. Müller
8 D Aprenentatge de la lectura i l’escriptura Isabel Giménez
8 D Curso totalmente práctico sobre la didáctica de las operaciones fundamentales Joaquín Millán Ramírez
8 D La veu com a instrument de treball José L. Asunción Hernández
8 D Técnicas de relajación infantil José Luis Moyá Palacios
8 D Anàlisi i comentari d’un text narratiu (“El carter sempre truca dues vegades”) Josep Lluís Seguí
8 D Principios de dirección teatral Juan Mandli
8 D La realidad del niño de 4 años y la escuela. Aportaciones del psicoanàlisis Juana Martínez  Olmos
8 D Experiències d’educació sobre el consum a l’escola L’escola Agrícola l’Horta, CONSUM; Escola de Berriz (Euzkadi), EROSKI (Euzkadi)
8 D Didàctica de la llengua i la literatura al cicle superior Lluís López del Castillo
8 D Didàctica de la llengua i la literatura al cicle mitjà Lluís López del Castillo
8 D La matemàtica al marge de la classe Lluís Segarra
8 D Iniciació al còmic Manuel Granell
8 D Desenvolupament psicomotor Mari Carme Mira Casterà
8 D Matemàtiques a preescolar Mari Carme Mira Casterà
8 D Introducción al psicoanálisis para educadores Maria Cristina Daneri
8 D La investigación como alternativa a la enseñanza de las ciencias Miguel de la Guardia
8 D El microprocessador com a recurs didàctic a la 2º etapa d’EGB Miquel Sánchez López, Josep V. Ferrer
8 D Desenvolupament i diferenciació de la sexualitat humana: criteris per a l’educació sexual Oto Luque, Rogelio Navarro Domenichelli
8 D Aportaciones recientes al estudio de la historia contemporárea Pedro Ruiz Torres, Marc Baldó Lacomba, Ismael Saz, Aurora Bosch, Rafael Valls Montés
8 D Iniciació a la creativitat Rafa Rius
8 D La imagen en la enseñanza: los audivisuales y el cine didáctico Rafael González Prieto, Adolfo Bellido López
8 D Els mitjans audio-visuals en l’educació especial Rafael Mora Galiana
8 D El anàlisis musical a través de la audición activa Ramón Serra Blasco
8 D Construcción de aparatos electrónicos útiles en la escuela Taller Leonardo da Vinci
8 D Els tallers de ciència a l’EGB: com fer ciència atenent al xiquet i aprtint d’ell Tallers de ciència creativa de Mislata, Eduard Romue, Josep Belda, Joan Escrivá
8 D Teatro de Títeres Teatro de títeres LOS DUENDES, María José Fabra Part, Alberto Cebreiro Parodi
8 D Introducción a la contaminación ambiental Vicent. J. Gómez Casals
8 T Pedagogia de la Naturaleza Abelardo Martín, Jaime Portet
8 T Personatges vius Agnès Trias
8 T Iniciació al macramé Amparo Gualberto i Dolz
8 T Iniciació a l’expressió dinàmica infantil Ángel Gómez
8 T Actividades sobre el geoplano orientadas hacia los programas renovados de EGB Ángel Gutiérrez Rodríguez
8 T Introducció al coneixement de la vegetació valenciana Antoni Aguilella i Palasí
8 T Pintura i dibuix Antoni Cuesta
8 T Balls de saló Antoni Fabregat,Neus Hernández
8 T Papiroflèxia Antoni Miquel Martí i Gil
8 T El xiquet del parvulari investiga el món vegetal Carles Pinazo Calatrava
8 T Pintura i decoració ceràmica Carme Lahuerta, Enriqueta Murciano
8 T De danzas, moverse, comunicar, sentir Colectivo Escuela 2
8 T Lectura corporal a través de técnicas bioenergéticas Concha Chacón, Elene Guerrero
8 T Cistelleria Concha Franco
8 T Aplicación didáctica del cómic en la escuela Daniel Benítez, Alfons Cervera, J.A. Comino
8 T Iniciació a la dolçaina Domingo Calvo i Oltra
8 T Talleres de los sentido Encarna Besnard
8 T El taller de teatro y la creatividad Francisco Gómez López
8 T Máscaras Grup de Teatre “La Burbuja”
8 T Ceràmica Isabel Ávila Martínez
8 T Iniciación a la fotografía J.V.Rodriguez
8 T Iniciación al masaje sensitivo gestáltico Jean Lescouflair
8 T Desinhibició del cos Joan V. Cubedo
8 T La diapositiva i la fotografia en EGB José Contreras, Maika Marco
8 T Taller de cine José Perles
8 T Pedagogia musical activa basada en els principis de Karl Orff Josep Just Alcoi
8 T Teatro, técnicas de improvisación Juan Mandli
8 T Teoria, història i pràctica de la pilota valenciana Lambert (Grupo de la CNT)
8 T Anem a passar-ho bé: els jocs Llorenç (Escola Gavina)
8 T Iniciación al modelado y trabajos en cartón piedra: máscaras y marionetas Mª Dolores Pastor Calvo
8 T Técnica indirecta de grabado sobre plancha de cobre Marian Querol Cervelló
8 T Curso de fotografia en blanco y negro Milagros Mata
8 T Introducción a la expresión teatral Nilda Varela
8 T Técnica corporal Pep Sobradelo Monleón
8 T Tècniques d’impressió a l’escola Raul Ferrer i Albelda
8 T La flauta de bec com a instrument històric i didàctic Romà Escalas i Llimona
8 T ¿Jugamos a…? Rosa Briones Esteban, Concha Villarrubia del Valle
8 T Construcción de aparatos sencillos para la clase de ciencias. Las ciencias de la basura Taller Leonardo da Vinci
8 T Como organizar un trabajo de creación colectiva TEA
8 X L’expressió corporal: mitjà natural del xiquet Ángel Gómez Navarro
8 X Danses populars internacionals Antoni Fabregat, neus Hernández
8 X Naturismo, alternativas y ecologia Antonio Jiménez García, Aulas Naturistas Alternativas, Ecología, Valencia (ANAEVA)
8 X Iniciación a la astronomia amateur Asociación Valenciana de Astronomia
8 X Yoga: atención creadora o el desarrollo de lo potencial Carlos Benedito Madrid
8 X Pedagogia no directiva Centre d’Estudis de la Persona, Ricard Marí Mollá, Isabel Fernández Tomás, Mª José Pascual Olmos
8 X Salud escolar y del adolescente Concha Colomer Revuelta, Francisco Donat Colomer
8 X Desarrollo sexual a través del descubrimiento del cuerpo Elena Guerrero, Conxa Chacón
8 X Marginación escolar, marginación social y estrategias de actuación desde los servicios sociales Equip de l’Escola d’Educadors (Dip. València)
8 X El llegat de Marx Ernest García
8 X Simbologia Astrológica Francisco T. Verdú Vicente
8 X Historicidad de la educación y teoría de la educación Gonzalo Anaya Santos
8 X El psicodrama freudiano aplicado a la psicopedagogia Grupo de Estudios de Psicodrama Freudiano, Mª Vicenta Porcar Pedro, Manuel Sides
8 X Pedagogía experimental Institut de Pedagogia i Investigació Teatral
8 X Las drogas que crean dependencia Jesús Bedat Villar,  Servicio de Alcoholismo y Toxicomanías del H.Psiquiátrico de Bétera
8 X Història contemporània del País Valencià Joan Brines
8 X Grup d’encontre i dinàmica personal Joaquim Navarro i Castell
8 X El mestre, l’alumne i l’expressió corporal José L. Asunción Hernández
8 X Dinámica de grupos para educadores José Luis Moya Palacios
8 X Escola i evolució del seu entorn cultural Josep Martínez Bisbal, Francesc Puertes Pérez
8 X L’educació vial a l’escola Josep Soler
8 X Tallers de fotografia, cinema i audiovisuals a l’escola Lluís Montesinos, Abelard Barberà, Josep Abenza
8 X Sexo e identidad en la adolescencia Mª Cristina Daneri
8 X El amor y el miedo en el mito, en el cuento, en la leyenda y en la poesía Mª Dolores Aparisi
8 X Esoterismo y educación Rafael Pedro Mateu Sanz
8 X Renovació pedagògica y mètodes actius a la universitat Rafael Pla López
8 X Fitoterapia o las plantas como medio de curación y restitución de la energía Ramón Navarro Derrale
8 X Inquisició y mentalitats al País Valencià Telesforo-Marcial Hernández Sempere, Pablo Pérez García
8 X El universo de la imagen y la educación Vicent Sanchis Roca, José Rovira Sanchéz de León
8 X Conceptos prehistóricos y protohistóricos en los juegos y juguetes infantiles Vicente Ribelles
8 X Dos poetas de hoy: Rosalía de Castro y Antonio Machado Xesús Alonso Montero
tornar
IX  ESCOLA
9 D La biblioteca escolar Adela Faus, Vicent Falomir, Teresa Llabata
9 D Los contenidos de aprendizaje de EGB a través del juego corporal Alicia Halperin, Puri Estalayo
9 D La investigación educativa en la enseñanza de las ciencias, ¿para qué? Amparo Salvador, Miquel de la Guàrdia
9 D El taller de ciencias naturales: una posibilidad para la investigación didàctica y metodológica Col.lectiu Taller de Ciències
9 D Sobre la sexualidad femenina en psicoanálisis Cristina Daneri
9 D Nous plantejaments per a la didàctica de la història en la segona etapa d’EGB Encarna Gil
9 D El consum, centre d’interés a l’escola Enric Soria, Benet Delcan
9 D Català al parvulari per a no catalano parlants Fina Anglada i Fontarnau
9 D La escuela de campo. Una experiencia de adaptación al medio y búsqueda de alternativas en la EGB Francisco Caballero, José León Ramírez
9 D Nova proposta per a la geografia de 2º de BUP Grup GARBÍ
9 D Iniciació a l’educació física a l’escola Grup MANDARINA
9 D Dansa Jazz Joan Lluís Monrabal
9 D Fortalecimiento de la voz para maestros José Asunción
9 D Cursillo de ortofonia José Francisco Cervera
9 D L’educació vial a l’escola José J. Soler, María Luisa García
9 D Construyamos un juguete eléctrico José Perles
9 D Pedagogia libertaria Juan Roberto Sanchis Roca
9 D El teatro de títeres en la escuela Mª José Fabra, Gilberto Cibreiro
9 D Aprender a sentir, aprender a expresar (taller práctico-vivencial)  Mª José Tejedo i Torrent, Ximo Tàrrega i Soler
9 D Estimulació precoç del xiquet Manolo Monferrer
9 D Didàctica de segona llengua (francés) Marisa Villanueva, Rosaura Serra, Mercedes Molina
9 D Introducció a la metodologia i tècniques de FREINET MCEP
9 D Danses populars internacionals II Neus Hernández
9 D El català com a segona llengua
9 D Iniciació a la creativitat II (contes i faules de la mitologia greco-romana) Rafa Rius,  Pilar Gandia
9 D Els mitjans audiovisuals i aplicació en l’educació especial Rafael Mora, Xavier Agustí
9 D Didàctica del català com a segona llengua Teresa Vila
9 T L’energia nuclear: el cas de Cofrentes Acció Ecologista
9 T L’expressió corporal. Iniciació a la dansa Andrés Moreno Valdivieso
9 T Balls de saló Antoni Fabregat
9 T El taller de teatre a l’escola Antoni Fernández, Rafa Carrión, Jordi Durà
9 T El taller fotogràfic a l’escola Basilio Huélamo
9 T Inciciació al MIM Carles Castillo
9 T El xiquet del parvulari investiga el món vegetal Carles Pinazo Calatrava
9 T La vivència bioenergètica del cos Concha Chacón, Elena Guerrero
9 T Taller masaje sensitivo Gestáltico Encarna Aparicio
9 T Curs d’iniciació a la fotografia Enric Contell
9 T Introducció al video en l’educació Enrique Riera
9 T Curset enosa amb instruments optics i aparells de projecció Equip Enosa
9 T L’esport a l’escola: organització, planificació, estructuració Ferran Luque, Laura Salinas
9 T Taller de posada en escena Francisco Villegas Valencia
9 T Pedagogia experimental Francisco Villegas Valencia
9 T La dansà i la jota Grup Aldarull
9 T Curset de Màscares Grupo de Teatro de Calle Burbuja
9 T Ceràmica Isabel Avila Martínez
9 T Masatge i autoperfecció Jean Lesconflair
9 T Expressió corporal per a mestres José Asunción
9 T I Curset d’iniciació a l’esgrima José Sempere Soler
9 T Introducció a la dolçaina i música popular Josemi Sánchez Velasco
9 T Tu també pots aprendre música ara! Julio Hurtado Llopis
9 T Menjar i beure Lamber Giner
9 T Pilota valenciana Lambert Giner
9 T Contar, cantar, ballar, dansar, viatjar, somiar, disfrutar Llorenç Gimenez
9 T Flauta de bec a l’escola Luis Caso
9 T Curs de massatge-relaxació María José Tejedo i Torrent, Ximo Tàrrega i Soler
9 T La imatge a l’escola Mario Viche, Marta Coronado, María José Torada
9 T Introducción a sistemas de representación: el grabado Miguel A. Ríos Palomares
9 T Iniciación a la fotografía en blanco y negro Milagros Mata
9 T Papiroflexia (el joc-ciencia del paper doblegat) Miquel T. Martí i Gil
9 T Balls de saló Neus Hernández
9 T Teatro y creatividad Paco Gómez
9 T Juguem a…? El joc teatral com activitat ludico-recreativa Rosa Briones Esteban, Concha del Valle
9 T Jocs. El joc al procés educatiu. Jocs variats Santiago Estañan, Salvador Penalba
9 T El arte monumental en la escuela Sara C. Martínez
9 T Actividades en la devesa de la Albufera Servicios Técnicos Devesa y Albufera
9 T Aprendizaje y juego Teatro ESTABLE de Elda
9 T Diferentes técnicas de la expresión artística Toño Cuesta
9 T Taller de arte efímero y otras cosas Vicente Peris Marco, Viso Alemany Masip
9 X La imagen: tecnología y análisis. Importancia en el proceso educativo Adolfo Bellido, Rafael González
9 X Organització, gestió i participació als centres públics d’EGB Albert Sansano Estradera
9 X Danses per a xiquets Antonio Fabregat, Neus Hernández
9 X La creación poética en la escuela Antonio Mendoza Fillola
9 X Pedagogia social: alternatives a la marginació social del menor Associació Professionals del Menor Marginat, Valèn
9 X Educació i delinqüència Casal de la Pau, (Jose Antonio Barovés i Juan Roberto Sanchis)
9 X El Yoga en la educación Centro de Yoga Ashrama,  Emmanuela Tomás i Rafael García
9 X Aprendre el sexe, el sexe a predre Charo Altable, Ignasi Pons, Fina Sanz
9 X Integració escolar-laboral-social de la persona discapacitada Col.lectiu de Treballadors d’Educació Especial PV
9 X Iniciació al grup d’encontre i dinàmica personal Col.lectiu Tothom, Empar Aloi, Sento Marco i Ximo Navarro
9 X Introducción para el psicoanálisis para educadores Cristina Daneri
9 X La ciència a l’escola: entre la ignorància, l’admiració i l’odi Francesc Puertes, Josep Martínez Bisbal
9 X Bases de la medicina naturista Francisco Verdú Vicente
9 X Educación, cultura y ciencia en la escuela Gonzalo Anaya Santos
9 X Escola i esplai Grup DISSABTE, Santigao Estañán, Marta Coronado, Mario Viche, María José Torada
9 X El fet sexual humà i educació sexual Inmaculada Parra i Ribes
9 X Una visió sobre el marxisme avuí J. Ramírez, C. Dolç, Dolors Pla
9 X Disseny d’estratègies de treball a l’àrea teconológica (reformes mitjes – formació professional) Jaume Herrero, Claudio Martínez , Grup Sócrates
9 X Com desenvolupar un programa d’acció educativa interdisciplinar a partir de l’entorn ecosistemàtic? Jaume Martínez Bonafé
9 X Els mitjans de comunicació i el procés educatiu José A. Vidal, Miquel de la Guàrdia
9 X El medi ambient i l’escola Juan Miguel Moliner García
9 X La realidad del niño de 4 años y la escuela. Aportaciones del Psicoanlisis Juana Martínez Olmos
9 X Curso de simbología fundamental Mª José Martorell Sangüesa
9 X Una altra metodologia: descobrim la ciutat de València MCEP (Moviment cooperatiu d’escola popular)
9 X Interpetación prehistórica de los juegos y juguetes en el País Valencià
9 X Teoria de l’aprenentatge Rafael Plà
9 X Tallers de ciències a pre-escolar, cicle inicial i mitjà Tallers de Ciència Creativa
9 X Taller de ciències a la segona etapa d’EGB Tallers de Ciència Cretativa
9 X Curs de llengua catalana Teresa Vila
tornar
X   ESCOLA
10 C Ecologisme: present i futur Acció Ecologista
10 C L’energia nuclear i el cas de cofrentes Acció ecologista (Toni Montesinos i Pere Soler)
10 C Naturaleza y conservación al País Valencià AGRÓ (Grup d’Estudi i Defensa de la Natura)
10 C Orientación No-directiva Alberto Brienzo
10 C La expresión corporal: puntos básicos para su desarrollo Amparo Ygual Fernández
10 C El juego dramático: un método de conocimiento Amparo Ygual Fernández
10 C Coneguem la vegetació valenciana Antoni Aguilella i Palasí
10 C Balls de festa major Antoni Fabregat Nosàs
10 C Papiroflèxia Antoni Miquel Martí
10 C Educación sexual Antonia Moreno Ortín
10 C Curso teorico-práctica en la expresión plástica Antonio Cuesta Villén
10 C Curso introductorio de inglés Asociación de Profesores de Inglés
10 C La biblioteca escolar Aurora Díaz-Plaja, Adela Faus Sevilla, Vicent Falomir del Campo, Teresa Llabata Monrabal
10 C El xiquet del parvulari investiga el món vegetal Carles Pinazo Calatrava
10 C Tècniques ceràmiques bàsiques per a parvulari i EGB Carme Lahuerta i Serra, Lluís Montesino i Barberà
10 C Educación por la Paz CNT
10 C Iniciació al grup d’encontre i dinàmica personal Col.lectiu TOTHOM
10 C Curset d’iniciació al MIM Col.lectiu TRES, Carles Castillo i Plazas
10 C Cuentacuentos Colectivo Fábula
10 C Introducción al psicoanálisis para educadores Cristina Daneri
10 C Desarrollo psico-sexual de la infancia a la adolescencia Cristina Daneri
10 C Prevenció de les drogodependències Delegació Territorial Serveis Socials
10 C Noves investigacions d’història contemporània al País Valencià Departament d’Història  Contemporània
10 C La vivència bioenergètica del cos Elena Guerrero, Concha Charrú
10 C Com imtroduir al xiquet en la màgia del circ Encarna Martí i Domingo
10 C Nous plantejaments a la història medieval valenciana Enric Guinot
10 C El vídeo a l’ensenyament Enric Riera Martí
10 C El consum: centre d’interés a l’escola Enric Soria
10 C El taller de ciencias naturales: metodología al servicio de la escuela Enrique Guillén Salelles, Federico Calabuig,
10 C Educación para la salud en el medio escolar Equipo JAIME SIERES
10 C Psicomotricitat relacional Escola Infantil Nazaret
10 C L’esport a l’escola (perfeccionament) Ferran Luque
10 C L’esport a l’escola (iniciació) Ferran Luque Agues
10 C L’entorn i l’excursió per una metodologia i una escola infantil obertes Fidel García-Berlanga Salas
10 C Diferents enfoques culturals de la educació sexual Frances Mengual i Sampedro
10 C Hablar, leer, recitar Francisco Carrera
10 C La escuela de campo, una adaptación al medio en la EGB Francisco Vicente Caballero Palanca
10 C Taller de universo sonoro Francisco Villegas Valencia
10 C Indumentaria y bailes valencianos en los siglos XVIII y XIX. Teoría y evolución Francisco Zanón Rodrigo
10 C El folklore en la escuela Francisco Zanón Rodrigo
10 C Pasos básicos de la danza y la jota Francisco Zanón Rodrigo
10 C Recursos didácticosdel museo de cerámica Gabinete Didáctico
10 C Expresión corporal Gema Vidal Santos
10 C Didàctica de les ciències socials a les ensenyances mitjes Gonçal Tarazona, Joan Santacana, Gloria Alvarez i Pepe Pons
10 C Transmisión del saber en la escuela Gonzalo Anaya
10 C Construcción de máscaras Grup de teatre LA BURBUJA
10 C Curso de zancos Grup de Teatre LA BURBUJA
10 C Educació física al cicle superior (introducció a l’esport) Grup MANDARINA
10 C El concepto de número y medida del tiempo en el ciclo inicial Grup O-EBG
10 C Educació per la Pau Grup per la Pau i Educació per  la Pau
10 C Sistema de projectes a l’àmbit de la ciència i la tecnologia Grup Sòcrates
10 C Didàctica de l’electricitat. L’electricitat i la informàtica: electron en acció Grup Sòcrates
10 C Aplicacions pràctiques de la geografia del PV J.Antoni Torregrosa i Bou
10 c Anarquisme i educació J.Roberto Sanchis Roca (CNT)
10 C Un método de estudio de giros, simetrías y traslaciones en EGB mediante actividades Jaime Pastor, Angel Gutiérrez Rodríguez
10 C El taller de expresión plástica Javier Gonzalo Misol
10 C Taller de masaje profundo Jean W. Lescouflair
10 C Principios básicos de ecología, el ecosistema Joan Miquel García, Amanda Martínez Soler
10 C Joguet popular de fusta Joan Sepúlveda Bueno
10 C Ortofonia para docentes Jose Francisco Cervera Mérida
10 C La voz como medio de comunicación José L. Asunción Hernández Chuck
10 C Educación del movimiento espontáneo José Luis Asunción
10 C Problemática general del aprendizaje de la lecto-escritura José Luis Doménech Zamora, Consuelo Gonzalo Rodriguez, equipo IME
10 C El proceso lector a través de la nueva pedagogía de la lectura. Como formar alumnos lectores José Luis López Rubio
10 C L’imatge a l’escola infantil José Luis Martínez
10 C Problemática del medio ambiente. Causas y posibles soluciones José Manuel Talens Molla
10 C Educació vial a l’escola José Soler
10 C Massatge i relaxació Josefa Tejedo, Ximo Tàrrega Soler
10 C Aprendre a sentir, aprendre a expressar Josefa Tejedo Torrent, Ximo Tàrrega Soler
10 C Els mitjans informatius i el procés educatiu Josep Antoni Vidal Castaño
10 C Iniciación al conocimiento de la flora: herborización y clasificación Juan José Herrero, Saturnino Barbé
10 C Dirección teatral para docentes Juan Mandli
10 C El llenguatge com a mitjà de comunicació Juan Manli
10 C La realidad del niño de cuatro años y la escuela. Aportaciones del psicoanálisis Juana Martínez Olmos
10 C L’electricitat en la pre-tecnologia de l’EGB Julià Aleixandre Saler
10 C Simbología de las fallas Julio Pascual Miró
10 C Problemática lingüística en Euskalherria: análisis histórico y lingüístico Koldo Andoni Iparraguirre
10 C Taller de cuina Lambert Giner
10 C Pilota valenciana Lambert Giner
10 C Flauta de Bec a l’escola Lluís Caso
10 C El teatro de títeres en la escuela Los DUENDES, María José Fabra, Alberto Cebretiro
10 C Taller textil Mª Carmen Ramírez Giménez
10 C Elaboración de modelos de simulación para el área administrativa-comercial Mª Esther Olmedo Cabedo
10 C  Motivaciones sensoriales como base en la expresión plástica (ciclo inicial) Mª Luz Rodríguez Guillem
10 C Elaboración y evaluación de un plan de centro de EGB Mª Puente Navarro, Jorge Pacomero Prades
10 C Didàctica del català com a segona llengua Mª Teresa Vila Carré
10 C El dibujo del niño: tránsito de la imagen al verbo Manuel Sides Galán
10 C Taller de cocina María Teresa Fernández Blanco
10 C Iniciación a la fotografía en blanco y negro Milagros Mata Font
10 C Iniciación a la fotografía en blanco y negro Milagros Mata Font
10 C Danses populars internacionals Neus Hernández Carmona
10 C Danses per a xiquets Neus Hernández Carmona
10 C Música a l’escola
10 C Música a l’escola
10 C Alimentació per a l’etapa de 0-6 anys
10 C Música a l’escola
10 C Programar per a una escola sense programació Paco Beltrán, Jaume Martínez Bonafé, Dino Salinas, Angel San Martín
10 C Noves tècniques educatives; el joc i la dinàmica de grups Paco Villarejo
10 C Taller de ràdio Paco Villarejo
10 C La dinámica de grupos aplicada al equipo pedagógico de la escuela infantil Paco Villarejo Castillo
10 C Comprender la Historia: conceptos fundamentales y problemas de aprendizaje Pedro Ruiz Torres, Ximo Seró, Serafín Bernat, F. Hernández, Germán Ramírez
10 C Curset de ràdio Radio Puça
10 C Conocimiento, empleo y aplicación de los medios audiovisuales en educación. Experiencias en educación especial Rafael Mora Galiana, Javier Agustí Almela
10 C Aprenentatge i llibertat Rafael Plà López
10 C Desarrollo evolutivo del niño de cero a once años según J.Piaget Rafael Rodrigo Navarro
10 C Educación y marginación: fracaso escolar Roberto Sanchis Roca
10 C Metodologia activa per a un “curriculum” de física i química Seminari Arnau de Vilanova
10 C Taller de ciencia creativa Taller de ciencia creativa de Mislata
10 C Propostes de treball per a una educació alliberadora dels adults TAREPA PV
10 C Cine y marginación social TROBADA
10 C Torno y engobes Vicenta Cabañes
10 C Conceptes bàsics de psicologia dinàmica aplicats al camp de l’educació Xavier Castillo Colomer, Manuel R. Peretó i Soriano
10 E Cartells d’Acció Cultural sobre la transició política al País Valencià
10 E Cartells: 10 anys d’Escola d’Estiu
10 E Intruments musicals i fotografíes de les TROVADES DE MUSICA DE MEDITERRANI
10 M Música del  mediterrani grup CANEM
10 M Festa de Divendres Josito y su salsa GUAI
10 M Gran Festa de Cloenda La Banda y coral de Vinalesa
10 R Projecció de la pel.licula: “La reina de África”
10 R Presentació del IBBY del País Valencià ( International Board on Books for Young People)
10 R Presentació dels Projectes per al curs 85/86 Acció cultural del País Valencià
10 R Levante Feliz?, País perplex! Col.lectiu Escola CRITICA
10 R Venim del nord, venim del sud Curtmetratge sobre l’aplec del 25 d’Abril a Alacan
10 R Els programes en valencià de socio-naturals per al cicle Mitjà Equip de la conselleria d’educació
10 R L’escola rural al País Valencià: problemes i alternatives Grup de mestres de la comarca els Serrans
10 R 25 d’Abril a Castelló Lluís Llach i la banda municipal de Castelló
10 R Presentació de la revista “Renovació Pedagògica” MRP Escola d’Estiu del País Valencià
10 R Escola Natura LA MALLADETA organitzada per l’Ajuntament al Casal d’Esplai
10 R Vicent Andrés Estellés Video d’Acció Cultural produït per l’Ajunt. Valènc
10 R El joc de la pilota Video de la Diputació de València
10 R El somni d’un carrer Video del catàleg d’Acció Cultural
10 R El sexeni de Morella Vídeo del catàleg d’Acció Cultural
10 R Esta es mi tierra: el País Valenciano vídeo del catàleg d’Acció Cultural)
10 S Seminari formació del professorat i renovació pedagògica Dino Salinas, Albert Sansano, Conxa Delgado
10 S Marginación social y escolar, evaluación de los programas oficiales y “escola pública” Equipo FREINET
10 S Seminari de reforma de l’ensenyament mitjà i el cicle superior d’EGB Genoveva Morell, Àngels Martínez Bonafé, Anna Ros
10 S Planificació curricular a partir del model educatiu d’escola arrelada al medi Ildefonso García, Jaume Martínez Bonafé, Clara Molina Cuesta, Imma Gimeno, Anna Ros, Pilar Tormo
10 S Un model per a una escola infantil pública i valenciana
10 S Música del mediterrani
10 S Integració escolar
10 X Experiències d’integració a Italia Andrea Cannevaro
10 X L’educació pública i la “formación del espíritu naiconal” en la democràcia Ernest Garcia, Pep Martinez Bisbal
10 X Escola Pública/Escola Popular Gonzalo Anaya
10 X Renovación Pedagógica y Política Educativa. Momento actual y perspectivas Ignacio Fernández de Castro, Carmen Elejabeitia
10 X Acte per l’Escola Pública Jaume Carbonell, CCOO, STE, CNT, FETE, MRP
10 X Diseño del currículum y renovación pedagógica José Gimeno Sacristán
10 X Problemes d’interpretació de la joventut actual Josep Vicent Marqués
10 X Estado, economía y reforma de la enseñanza Mariano Fernández-Enguita
10 X La campanya “Música Popular a l’escola” Vicent Torrent (d’Al Tall)
tornar
XI ESCOLA
11 C Organització de centres públics Albert Sansano, Anna Ros, Pilar Tormo
11 C Festa i cultura popular al PV. Aproximació històrica i antropológica Antoni Arinyo
11 C Biblioteques escolars Aurora Diaz Plaja
11 C ¿Vale que te cuente un cuento? Col.lectivo FÁBULA
11 C El procés d’adaptació en les escoles infantils E.I: “Els xiquets”, Patronat de Escoles Infantils
11 C L’estudi de la geografia i la història del PV en EEMM Emapr Mayer, Manolo Deasit, Ximo Escrig, Ximo Seró, Frances Capellino
11 C Aproximación experimental al ecosistema urbano Enrique Guillen, Federico Calabuig
11 C La escuela y la dinámica de grupos Francisco Villarejo Castillo
11 C Educació llibertària a l’ensenyament: STE. NATZAIRE Gabriel Cohn Bendit, Rosa Mascarell , CNT
11 C Pensar la escuela en tres momentos: escuela, educación y docente Gonzalo Anaya Santos
11 C Didàctica de la història i de la història de l’art. Cap a una nova didàctica del art GRUP EIDOS
11 C Didàctica de la Filosofía Grup EMBOLIC
11 C Pedagogia Operatoria Jaume Carbonell
11 C Sistema de projectes a la ciència i a la tecnologia Jaume Herrero i Orts, Grup Sócrates
11 C Psicoanàlisis de la delinquència i investigación educativa Joan Robert Sanchís Roca (CNT)
11 C Los bloques lógicos y los naipes en la educación infantil José Andrés Minguez Vela
11 C Elementos y criterios espaciales en la escuela infantil José Luis Martínez Jimenez
11 C La enseñanza como cambio conceptual: aprender investigando Juan Hernández Pérez
11 C Drogodependencias Leonor Cano, Enrique Berjano
11 C Acercamiento al lenguaje infantil Luis Fernández Peña
11 C Desarrollo psicosexual de la infancia a la adolescencia Mª Cristina Daneri Ferrari
11 C Didàctica del català com a segona llengua Mª Teresa Vila Tarrés
11 C Iniciació a les tècniques FREINET Manuel Civera, Carmen  Ribelles (MCEP)
11 C Claves de la educación infantil
11 C Disseny-investigació del currículum des de la pràctica del professor Paco Beltrán, Jaume Martínez Bonafé, Dino Salinas, Angel San Martín
11 C L’expressió com element globalitzador Rafa Soriano
11 C Aprenentatge Col.lectiu Rafael Plà López
11 C El juego como medio en el aprendizaje del inglés Russel Di Napoli
11 C Aspectes pedagògics de l’escola d’adults TAREPA-PV
11 C Aspectes organitzatius de l’educació d’adults TAREPA-PV
11 C Danses per a xiquets Toni Fabregat
11 C Vegetació al País Valencià Víctor Navarro, Juan Jiménez, A. Vizcaíno, G. Mateo
11 C Psicologia per educadors Xavier Castillo, Manuel Peretó
11 S Programa seminari: “Taula Debat Educació 0-6” Alicia Mañez, Enrique Sanchis Bou, Inmaculada Gimeno Guillen
11 S Seminari de globalització i interdisciplinarietat Amparo Costa, Conxa Delgado, Neus Peña
11 S Seminari d’educació per la Pau Col.lectiu EDUCACIÓ PER LA PAU
11 S Seminari de marginació: La realización de un programa de educación sobre las drogas en el medio escolar Francisco Hernández Díaz, Francisco Roca Sebastià, Rosa Bardisa Bardisa, Julián Monleón García, Jesús R. López Gálvez
11 S Seminari d’innovació i investigació educativa: de l’escola i la renovació pedagògica Joan Robert Sanchís Roca, Amador Godino Mena, Gabriel Cohn Bendit
11 S Seminari de bilinguisme en la 1º edat Luis Fernández Peña, Maria Conca, Josep Lluis Artial, Carles García Pons
11 S Seminari de marginació: “problemática de l’educació en barrris amb marginació” Mª Teresa Buselli Freixes, Javier Valls Alcayana, Seminari del CEP de València
11 S Seminari: ensenyances mitges. Elements per a un currículum alternatiu a l’ensenyament mitjà
11 S La formació permanent del professor: estratègies de difussió/generalització a l’àmbit comarcal Paco Beltrán, Jaume Martínez Bonafé, Dino Salinas, Angel San Martín, Albert Sansano
11 S Seminari d’Expresió Rafael Soriano Fraces
11 S L’arrelament de l’escola a les vivències quotidianes dels xiquests. Anàlisi materials. Criteris de reflexió i acció a l’escola Seminari Escola i Medi del MRP-PV
11 S Seminari d’educació permanent d’adults TAREPA-PV, Associació Estatal d’Ensenyants d’Adults (AEEA)
11 S Seminari de Normalització Lingüística (Escola d’Estiu) Vicent Marco, Frances Rodrigo, Julià Rey, Vicent Pitarch, Guillen Badenas, Departament Català Magisteri, Servei de normalització llingüística, director del Temps
11 T Taller de transformació del rostre-maquillatge AgnésTrias
11 T Titelles i pedagogia Amparo Calaramunt, Angeles Estevan , TEATRO BUFFO)
11 T Papiroflèxia Antoni-Miguel-Tungstè, Martí i Gil
11 T Taller de poesia plástica Bartomeu Ferrando
11 T Danses per a xiquets Carme Chust i Marsilla
11 T Tècniques ceràmiques bàsiques per a parvulari i EGB Carme Lahuerta

Lluís Montesinos

11 T Cerámica popular con el entorno Col.lectiu L’ALCAVOR, Joan Grafia, José del Campo…
11 T Fem teatre amb xiquets COL.LECTIU TATE, Jordi Durà, Antoni Fernández, Rafael Carrión
11 T Animación teatral en la escuela infantil Concha Villarubia del Valle
11 T com imtroduir al xiquet en la màgia del circ Encarna Martí i Domingo
11 T Cajón de sastre de técnicas que nos acerquen al medio donde vivimos Francisco Vte. Caballero, Mª Rosario Moreno
11 T La danza en la escuela Francisco Zanón Rodrigo
11 T Psicomotricidad relacional en la educación infantil. La etapa de 0 a 3 años en la psicología evolutiva Jaime Ochoa,  Luisa Cabrera
11 T Taller de plástica y dramatización (ciclo inicial y medio) Javier Gonzalo
11 T Globalització i programació en preescolar Jesús Navarro Gallardo
11 T Taller de video Jordi Ysas
11 T Fotografía José Benlloch
11 T Taller d’imatge José Luis Martínez Jiménez
11 T Taller textil Juan Benavent Martí
11 T El narrador de contes, un ofici per fruir Llorenç Gimenez Tarazona
11 T Flauta de bec a l’escola Lluis Caso, Jordi Argelasa
11 T Por un museo vivo Mª Jesús Castellote
11 T Massatge-relaxació Mª José Tejedo, Ximo Tárrega
11 T Cine Mª Pilar Sanz, Nuria Monferrer
11 T Taller de cocina Mª Teresa Fernández Blanco
11 T Informàtica-llenguatge logo Mª Teresa Vila Tarres
11 T Curso de zancos Manuel Puchades Hernádez (LA BUBUJA TEATRE)
11 T Taller de grabado Miguel Angel Ríos
11 T Balls de festa major; balls internacionals
11 T Situació sexual dels joves al PV Rafa Xambó
11 T Coneiximent, úsi aplicació dels mitjans audiovisuals en l’educació Rafael Mora

Javier Agustí

11 T Introducción a la expreseión teatral Rafael Rius (Col.lectiu Fábula)
11 T Expressió musical a l’escola infantil Rosa Mª Serra Masdeu
11 T Història local a l’ensenyament: problemes i possibilitats Salvador Calatayud, Manuel Martí
11 T Fabricación de la máscara y utilización dramática Teresa Vilanova, Rosario García
11 T El lenguaje del cine Vicente Sanchís Roca
11 X Realidad y liberación de la mujer en la vida cotidiana Ariane Gransac
11 X Relación entre sistema político y sistema educativo Carmen Elejabeitia
11 X EPA al PV D.G. d’EGB de la Conselleria, D.G. Cultura de la Diputació, D. Provincial de Programes, TAREPA-PV, CCOO, FETE-UGT, STE-PV, CNT
11 X L’Escola d’Estiu a l’àmbit de la Renovació Pedagògica al PV Gonçal Anaya Santos
11 X Profesionalización del Profesorado y Renovación Pedagógica José Gimeno Sacristán
11 X Globalització a l’EGB Jurjo Torres
11 X Relación entre sistema político y sistema educativo Mariano Fernández Enguita
11 X  Historia ideológica e historia científica: entropía, determinismo y libertad Ocatvio Alberola
11 X Escola i medi: evolució cultural a l’escola Pep Martinez Bisbal
tornar
XII  ESCOLA
12 A Valencià a l’escola Taula rodona: pares, mestres de i en valencià, estudiants
12 A Una escola per a la diversitat Taula rodona: experiències de l’Estat
12 A Problemes al voltant de l’organització d’un centre Angel San Martín, Paco Beltrán, Dino Salinas
12 A La cultura popular i la construcció del coneiximent a l’aula Gonçal Anaya Santos
12 A Dia de las experiencias 1000 Jaume Carbonell
12 A Elements de reflexió per a un debat sobre l’ordenació del sistema educatiu José Gimeno Sacristán
12 A El manifest de tots
12 G L’aula: el currículum en acció Àngels Martínez Bonafé, Angel San Martín, Dino Salinas, Juan Carlos Gallego
12 G La immersió a l’escola infantil i parvulari Carles Garcia Pons (Seminari d’Escoles Infantils), Luis Fernández Peña, Tudi Torró Ferrero, Carles Garcia Pons
12 G Plà de centre: com ens agradaria organitzar la nostra escola Dino Salinas
12 G Organització del centre d’Ensenyament Secundari Genoveva Morell, Francisco Beltrán, professor d’un CES
12 G Participació Genoveva Morell, Francisco Beltrán, Professors de l’Escola La Florida i altres centres de la reforma d’EGB o EEMM
12 G La globalització a partir de l’aprofitament del medi Gonçal Anaya Santos
12 G Escola i cultura popular Gonçal Anaya Santos
12 G Dia de les experiències Jaume Martínez Bonafé, Grup la Marjal, Roger Pons
12 G Un cicle educatiu diferent per als adolescents. Característiques de l’ensenyament secundari dintre del període d’educació obligatòria José A. Antón, José Gimeno Sacristán
12 G L’organització del currículum Julia Amo, Xose Manuel Souto, Jaume Martínez Bonafé
12 G Una educació per a tots: educació des de/per a la diversitat Mabel López, Miquel Soler, Ubaldo Cuadrado
12 G Llengua i literatura en la segona etapa d’EGB Mercé Viana, Teresa Hermonos (dues persones del MCEP)
12 G Ordenació d’un sistema educatiu
12 G Projecte de centre: paper de cada sector implicat en l’educació
12 G Projecte de centre: paper de cada sector implicat en l’educació
12 G Els barris amb problemàtica especial i els centres singulars Experiències barri dels Crist i Bujassot, Experiències de Paterna i Massamagrell, Experiència de la Granja Escola Llaurar la Llum (Picassent)
12 G Aportaciones per a un debat ara i ací al respecte de l’educació d’adults Pepe Veiga, Lola López (dues persones de TAREPA-PV)
12 G El cicle mitjà funcionant sense llibres de text: anàlisi sobre la pràctica Roser Santolària, Roger Pons, Ismael Blasco, (totes aquestes persones del MCEP)
12 G Conclusions Seminari d’Ensenyament Mitjà del MRP EE del PV
12 G Procès d’adaptació i anàlisi de l’espai de joc i servei a l’escola infantil Seminari Escoles Infantils

Elena Pastor, Ursula Pastor, Joana Martínez, Enric Sanchis, Isabel Montes, Anna Cervelló, Rafa Garay, J.Ignacio Pastor, Alicia Mañez, Félix López, José Luis Martinez, Rosa vidiella, Toni Jorge San Vicente, Pedro Blasco

12 G Educació i Pau Seminario Educación para la Paz, Format per: Ana Escribano, Matilde Pepín y Elia Roca
12 M Gran festa-ball (benvinguda) Grup Xarxa
12 T Taller de tecnicas textiles Amparo Ponce González
12 T Avaluació i investigació a l’aula i al centre Dino Salinas, Angel San Martín, Paco Beltrán
12 T Taller de dansa popular al País Valencià Grup Alimara
12 T Taller de cançons populars Josep Antoni
12 T Introducción al juego teatral Juan Mandli
12 T Taller de ceràmica Lluís Montesinos, Carme Lahuerta
12 T Taller de plàstica Mª José Ricós, José A. Portillo
12 T Técniques i artesanies aplicades al cicle mitjà
12 T Com introduir els xiquets en la màgia del circ
12 T Desbloqueo y desarrollo sensitivo-corporal Paco Villanejo Castillo
12 T Taller de pedagogia de la comunicació Pep Val, Goio Fidel (dues persones de TAREPA-PV
12 T L’hort escolar: teoria i pràctica Vicente Mocholí, Vicente Moreno
12 T Taller d’animació Xarxa Teatre
12 T Tècniques d’impressió a l’escola (premsa) Xavier Bonet Capilla
tornar
XIII ESCOLA
13 A Presentació del llibre Sistema Educatiu, Escola Popular i Pedagogia Crítica Angel San Martín Alonso, Membres del MRP Escola d’Estiu del PV
13 A Els professors i el Sistema Educatiuq Carmen Elejabeitía (EDE Madrid), José Gimeno Sacristán (Catedràtic de Didàctica. Uni. València); Jaume Martínez Bonafé (MRP Escola d’Estiu)
13 A Coneixement i Currículum Escolar Gonzalo Anaya Santos, Rafael Porlán (Professor de la Normal de Sevilla i Director de “Investigación en la Escuela”), Àngels Martínez Bonafé (MRP escola d’estiu)
13 A Els interessos dels alumnes i el Sistema Educatiu Ignacio Fernández de Castro (EDE Madrid), Ernest García (Professor Sociologia), Conxa Delgado (MRP Escola d’Estiu), Juan Miguel (Coordinadora d’Estiudiants)
13 A Els moviments socials i el moviment de mestres Julio Anguita (Izquierda Unida), Vicent Álvarez (Unitat del Poble Valencià), Jaume Carbonell (Director de Cuadernos de Pedagogia), Pilar Tormo (MRP Escola d’Estiu)
13 A El Plà de Centre i el Model Organizatiu en l’Escola. Relacions amb la totalitat del Sistema Educatiu Miguel Angel Santos Guerra, un director Escola Pública i Anna Ros (MRP Escola d’Estiu)
13 G Renovació Pedagògica i formació permanent del professorat Albert Sansano Estradera, Representats de diferents MRPs, representants dels Centres de Professors de l’Horta i Castelló, Rafael Porlan, Jaume Carbonell
13 G El què, com i per a què dels “projectes curriculars” Àngels Martínez Bonafé, Jaume Martínez Bonafé
13 G Organització i projecte de centre Anna Ros, Conxa Delgado
13 G Problemàtica de l’escolarització  dels xiquets marginats i/o gitanos Comissió d’Educació de l’Associació Gitana de Valè
13 G Present i futur de l’escola infantil al País Valencià. Del desbabell a…? La LOSE i l’experimentació curricular Fidel García-Berlanga Salas
13 G La coeducació: entre l’eslògan i el problema Geno Morell, Clara Molina, Feminari d’Alacant, Carmen Elejabeitía, Xaro Altable
13 G Sistema educatiu i cultura popular Ismael Sanz, Clara Molina, Gonçal Anaya, Ernest García, Pep Martínez Bisbal, Ignacio Fernández de Castro, Carmen Elejabeitía
13 G L’ensenayment secundari obligatori i postobligatori José Antón Valero
13 T Investigació educativa i projecte de centre Miguel Ángel Santos Guerra
13 T Una experiència de ciències socials al cicle 12-16 Anna Ros, Jose A. Antón
13 T L’educació bilingüe al País de Gal.les o el pesimisme moderat Carme Manuel, Josep Vicent Garcia
13 T Educació tecnològica a l’ensenyament obligatori Emili Martínez López, Luis Beltrán Serrano
13 T Plà d’acció tutorial i avaluació en un centre de Reforma Equip IFP de Paiporta
13 T La lecto-escriptura en la cultura humana Gonzalo Anaya
13 T Nous recursos per a l’estudi del medi urbà Grup Ciències Socials (MCEP)
13 T La utitlització de les fonts de demografia històrica en les ensenyances mitges Grup Edetania, Francisco Cisneros, José Pablo Gomis, Germán Ramírez
13 T Experiència audiovisual sobre l’arròs Grup La Marjal
13 T Tallers de reforç a pre-escolar Grup l’Aula, Mª Soledad Martínez, Ángela Montero, Victoria Nielfa, Mª Carmen Pardo, Teresa Vicedo — del C.P. Bonavista, Alaquàs
13 T Formes d’explotació del conte a pre-escolar Grup l’Aula, Mª Soledad Martínez, Ángel Montero, Victoria Nielfa, Mª Carmen Pardo, Teresa Vicedo, Llorenç
13 T L’àrea d’experiències en valencià en un medi castellanoparlant (cicle mitjà) Grup Murbider, Manuela Oliver, Alfons Muñoz
13 T Presència de les dones en la història. Omissió en els curriculums Inma Belinchón, Isabel Alonso
13 T Itinerari al carril bici del a ciutat de València (descobriment del medi urbà J.Anotni Barrachina
13 T El paper del psico-pedagog ajudant als equips educatius a fer investigació a l’aula Javier García Pérez
13 T Les activitats de transició Joan Gandia, Paco Pons (Escola La Florida)
13 T Televisor de fabricació casera per a pre-escolar Joan Vila i Colomer, Carme Moreno Sánchez, José Ramón Erdozain Echevarri, Lola Bertolín Guarch
13 T Proyecto de experimentación en adaptación y reorganización de contenidos en el área de ciencias en los estudios de Formación Profesional Jorge Sánchez, Eduard Roselló (IFP Aldaia)
13 T Itinerari al Sagunt romà i l’edat mitjana Manolo Civera (Grup Murbider)
13 T Animació lectora des de la biblioteca Paco Hernández

Teresa Llabata

13 T Taller lecto-escriptura Pilar Blasco Adriá (Equipo Trazos)
13 T Ensenyament del llenguatge a un curs experimental de formació professional Pilar Calatayud (Grup MCEP)
13 T Una experiència lingüística: la interdisciplinarietat anglès/català Pilar Fanbel, Josep Vicent Garcia, Carme Manuel
13 T Un projecte de centre Professor CP El Pi, de Sant Pere de Ribes
13 T El tractament de la diversitat al currículum i al projecte de centre Professors de l’institut d’Ensenyament Badalona 7
13 T La investigació educativa a l’àmbit universitari professors Depart. Didàctica Uni. València, Jaume Martinez Bonafé, Francisco Beltrán Llavador, Angel San Martín Alonso, Bernardino Salinas Fernández
13 T Projecte de centre i arrelament al medi Professors IES Can Puig, de Sant Pere de Ribes
13 T Una experiència de comprensió lectora al cicle mitjà d’EGB Ramiro Gilabert, Educardo Vidal-Abarca
13 T Un prodigi de meteorit (Treball de llenguatge a partir d’un fet ocasional), cinqué EGB Roger Pons
13 T Immersió Lingüística Rosa Raga, Miracle Guerri González
13 T Aproximació als mètodes d’aprenentatge de la cultura Tere Pitxer, J.López Rubio, Jordi Albero
13 T Introducció dels ordinadors a l’escola Teresa Vila
13 T Grafisme Infantil Vicent Pi
13 T Un projecte curricular de geografia social per al cicle 12-16 Xose Manuel Souto
tornar
XIV ESCOLA
14 A Estratègies de formació i perfeccionament del professorat Ángel Pérez Gómez
14 A Una altra lectura de la formació permanent del professorat. És possible? Gonçal Anaya Santos, Mercedes Madrid (cap del Servei de Formació del Professorat de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa), Daniel Gil (director del Servei de Formació Permanent de la Universitat de València), Enric Joan (director CEP de Torrent), EE del PV
14 A Les condicions polítiques i administratives del currículum. Del “Diseño Curricular Base” a la pràctica de l’aual i el centre José Gimeno Sacristán, Un representant de la Conselleria d’Educació i Ciència, Jaume Martínez Bonafé (MRP Escola d’Estiu del PV)
14 A Els materials curriculars com a propostes renovadores de la pràctica dels mestres Jurjo Torres Santomé, Fidel García-Berlanga Salas (MRP Escola d’Estiu)
14 A El currículum i la seva relació amb la cultura Mariano Fernández Enguita, Maria Teresea Miró
14 A El marc organitzatiu i el desenvolupament del currículum. La investigació a l’escola Miguel Ángel Santos Guerra

Pilar Tormo (MRP Escola d’Estiu del PV)

14 G L’hort biològic Andrés J. Picazo González
14 G Com fer uns plans d’acció tutorial per a la renovació del centres 12-16 Àngels Martínez Bonafé

Robert Cerdà

14 G Projectes curriculars i investigació del currículum Conxa Delgado, Jaume Martínez Bonafé, Carme Sanz Simó, Fidel García-Berlanga, Anna Ros, Jose A. Antón
14 G Evaluación en el aula Dino Salinas, Fernando Roda
14 G Processos i estils cognitius: reflexibilitat – impulsivitat Fernando Gargallo López
14 G La coeducació, entre l’eslògan i el problema Isabel Barber, Cristina Colomer, Clara Molina, Geno Morell. Participen: Mariano Fernández Enguita, Empar Costa, Fidel García-Berlanga, Alberto Hilario, una persona del MRP Escuela de Verano de Aragón
14 G Tractament de la diversitat Joan Vila i Vila, Gaspar Izquierdo Ros, Elvira García
14 G Les matemàtiques MCEP
14 G Les ciències socials MCEP
14 G Organització de la classe MCEP
14 G Escola i vida activa Paco Pons Alfonso
14 G Un modelo curricular basado en la investigación en la escuela Rafael Porlán Ariza
14 G El projecte de centre i el plà de centre: un model i una estratègia per a la renovació pedagògica del centre Seminari “Projectes de Centre” MRP EE del PV

Composat: Albert Sansano, Àngels Martínez, Isabel Barber, Cristina Colomer, Clara Molina, Robert Cerdà, Ismael Sanz. Participen: Miguel Angel Santos Guerra, José Bueno Losada, IES Badalona 7

14 T Tapiz y tejido en bastidor Ángela Donet
14 T Taller d’expressió teatral Antònia Auñón

Anna Ballester

14 T Taller de máscaras Burbuja Teatro
14 T Joc de simulació Carles Frías
14 T Taller de Jocs Cooperatius Conxa González, , Carmen Nuévalos, Carmen Arrigote, Carme Sanz
14 T Balls de Saló Conxa i Duli (Grup Alimara)
14 T Alternatives tutorials al Batxillerat General Daniel Benítez Fos, Joan Manuel Comino, Joan Josep Soler
14 T Taller de rítmica Fernando Granell (Burbuja Teatro)
14 T El vídeo a l’escola Francesc Fenollosa
14 T Taller d’animació a la lectura Jordi García Vilar
14 T Educació i cooperació entre els pobles Jose A. Antón
14 T Plantejament del taller vine a conèixer la ciutat de València: aproximació al programa cap a una ciutat educativa l’equip del Institut Municipal d’Educació de Valèn
14 T Taller d’escacs Lluís Martínez
14 T L’ordinador com a recurs didàctic no apareix ningú
14 T Taller del còmic no aparèix ningú
14 T Educación ambiental Paco Cucarella

Luz Sanfeliu

14 T Danses populars per a l’escola Salvador Mercado (Grup Alimara)
tornar
XV ESCOLA
15 A La re-producció generacional de la voluntat de dominar el món Amparo Moreno Sardà, Coordina: Anna Ros
15 A El currículum des de la perspectiva de la Pedagogia Crítica Dino Salinas Fernández, Coordina: Carme Sanz
15 A La professió de docent: entre l’idealisme i la frustració Félix Ortega, Coordina: Albert Sansano
15 A L’Escola Popular i la Pedagogia en el marc de la Renovació Pedagògica Jaume Martínez Bonafé
15 A El centre escolar comunitat de renovació pedagògica. De l’absència del conflicte a la recerca del consens. Serafí Antúnez, Coordina: Angels Martínez Bonafé
15 A I després de la LOGSE, què?: perspectives per a la defensa de l’Escola Pública, Popular i Valenciana Sindicats CCOO, CGT, FETE i STE-PV. Coordina: Jose A. Antón
15 G Jornada Escolar: Un debat necessari, una clau per a la reforma Araceli Llorenç, Vicent Vercher
15 G Interculturalisme i problemàtica d’escolarització dels xiquets i xiquetes gitanos Col.lectiu de Mestres de l’Associació Gitana Valèn, Ricard Borull, Tomás Calvo Buenzas
15 G Escoles Infantils Jaume Ochoa, Fidel García-Berlanga, Francesc Guinot, Immaculada Gimeno (Seminari de Projectes Curriculars del MRP Escola d’Estiu del PV)
15 G Currículum i valors: La Solidaritat José A. Antón, Participa: l’ONG ASA (Asociación de Solidaridad Aragonesa); Seminari de Educadores por la Paz de Sevilla, Fons Català per a la Cooperació i el Desenvolupament; Juan José Celorio
15 G El foment de la iniciativa en els i les jovens Paco Pons
15 G Aproximació a la lectura integral de la premsa escrita Rafael Miralles Lucena
15 G Iniciació a la investigació del professor i professora a l’escola Rafael Porlán
15 G “Entre l’eslogan i el problema”. III part. (… i si les segones mai foren bones, dones, imagina’t la tercera!) Seminari Coeducació del MRP EE del PV, Participen: Seminari interdisciplinar d’investigació feminista de la Universitat de València, Josep Vicent Marqués, Empar Moreno, Francisca Sarabia Navarrete,
15 G Projectes Curriculars. Primària. Elaboració de materials Seminari de Projectes Curriculars MRP EE del PV, participa: José Gimeno Sacristán
15 G Avaluació i tutoria: estratègies de canvi a centres de secundària Seminari Projectes de Centres del MRP EE del PV
15 G El Centre, “Centre” de renovació Seminari Projectes de Centres. MRP EE del PV, Participen:Serafí Antúnez, Gonçal Anaya, Amparo Moreno, Grup de Mestres de Ripollet
15 M Festa de divendres Banda La Democrática de Pedralba, Grups d’animació a l’escola, grups de Pop-Rock. Foc i dimonis
15 T Tapís i teixit amb bastidor Angela Donet
15 T Llenguatge Logo Aurèlia Bergochea
15 T Jocs de simulació. Didàctica a utilitzar en socials. I altres recursos Carles Irias, Alfred Ramos, Xelo Sanz, Lola Salvador, Pepa Marcotegui, Emilia Peris, Angels Moreno
15 T Video a l’escola Centre de Recursos Educatius Municipal (CREM)
15 T Taller de paper reciclat artesà Col.lectiu El Cuc
15 T Jocs cooperatius Colectivo No violencia y educación
15 T Entrenament per a la pau Colectivo No violencia y educación
15 T Educació per al consum Elena Puchau
15 T Ràdio a l’escola Fernando Vázquez Pagán, Juan Gómez Ibáñez
15 T Taller de massatge i relaxació Fina Castro Quiles
15 T Pintat i acabat de màscares Grup Burbuja
15 T Cap a una ciutat educativa IME de València: Funda. Munici.de parcs i jardins
15 T Taller d’animació lectora Jordi García Villar
15 T L’humor com a eina en l’adquisició de l’idioma i el coneixement José Fc. Sánchez Beltrán
15 T El mapa topogràfic com a recurs didàctic Juan José Juste
15 T L’humor en l’educació com a estratègia. Iniciació al pallaso Mª Jesús Saenz de Miera Pastor
15 T Visualització, activitats directes i completes. Art d’acció, activitats flexibles Maria Ordoñez, Silvia Sempere (dues persones del Grup “Comedor de ideas”)
15 T Propostes artístiques de creació d’ambients Nelo Villar Herrero, Lucía Peiró Lloret, Imma Gregori Estruch (totes les persones del grup “Comedor de ideas”)
15 T Itineraris
15 T Balls de saló Obdulio Navarro
15 T La cuina a l’escola Paco Canet
15 T Danses Populars per a l’Escola Salvador Mercado
15 T Taller de Música Impresentable Taller Impresentable
15 T Educació per a la salut Valentí Gavidia, José Manuel Almerich, Mª Teresa Torres
15 T Ciència creativa Voro Suay
15 X ¿El arte y la estética siguen siendo refugio de la utopía? Ana Lucas
15 X Els drets de la persona des de la perspectiva d’Amnistia Internacional Carmen Soto
15 X Dones de L’América Central CEDSALA
15 X Pensament Educatiu del MCEP de l’escola d’avui Grup de mestres del MCEP
15 X Què ens queda de la pedagogia marxista? Ha mort la pedagogia socialista? Impressions de viatges a la URSS i a Cuba Jaume Carbonell

Antonio Castillo, Anna Ros

tornar
XVI  ESCOLA
16 A Filosofia i transmissió cultural de la reforma. Quin model humà transmitim en (i malgrat) l’escola? Amparo Moreno Sardà
16 A Associacionisme i societat Giuseppe Tomás (Ins. Recerca Educ. i  Forma. Roma)
16 A Reforma i professorat J. Gimeno Sacristán
16 A Elements per a l’anàlisi de la reforma educativaº Julia Valera
16 A L’ensenyant i el moviment obrer: la necessitat del compromís Marta Jiménez Jaén
16 A Materials curriculars per a l’educació infantil: els hàbits Seminari Educació Infantil/Materials Curriculars, Jaime Ochoa i Fidel Garcia-Berlanga
16 G Elaboració de materials curriculars. MRP Escola d’Estiu del País Valencià Carles Monclús

Inma Coscollá, Joan Cantarero, Jaume Martínez Bonafé, Conxa Delgado

16 G Materials curriculars d’educació sexual Col.lectiu Harimaguada
16 G Seminari Currículum i societat: l’educació per al desenvolupament, un nou enfocament Entropobles, José Luis Abalos, José A. Antón, Anna Ros, Bob Sutcliffe, Juan José Celosio, Giussepe Tomai
16 G Una reflexió sobre l’ensenyament educatiu Gonzalo Anaya
16 G Trenca-closques ICE de la Universitat de Málaga
16 G Projecte modular per a un procés actiu i significatiu de l’educació de persones adultes José Antonio Veiga, Mª Carmen Ribelles
16 G Porpostes per al desenvolupament democràtic del currículum al centre Lola Gómez Prades, Angels Martínez Bonafé
16 G Coeducació en l’educació infantil Palmira de Anaya

Seminari Escoles Infantils amb la col.laboració d’Harimaguada

16 G Iniciació a la investigació en l’escola Rafael Porlán
16 G L’autoavaluació. Una metodologia educativa a l’EGB Seminari l’autoevaluació, Mº Carmen Alarte Querol, Mº Carmen Ferrero, Carme Garcia i Consol Pérez
16 G La renovació pedagògica, també a la Universitat Vicent Miralles i Martí
16 T Danses Populars per a l’Escola Amparo Ferrer
16 T Tapís i teixit amb bastidor Angela Donet
16 T Jocs cooperatius Col.lectiu no violència i educació
16 T Entrenament per a la pau Col.lectiu no violència i educació
16 T Video a l’escola CREM (Centre de recursos Educa. Municipal)
16 T Seqüenciació de continguts en tecnologia (12-16) Enric Torres
16 T El comic com a instrument lúdic-didàctic en l’escola (Introducció al llenguatge audio-visual) Equip PASMOS
16 T Taller de massatge i relaxació Fina Castro Quiles
16 T Educació per a la salut Grup Ozono
16 T Cap a una ciutat educativa IME de València
16 T Taller de música Impresentable Impresentables
16 T Jocs de simulació. Didàctica a utilitzar en Socials. I altres recursos Javier Esquembre
16 T Taller d’animació a l’escriptura: la màquina de fabricar poesies Jose Francisco Sánchez Beltrán
16 T Aprofitament didàctic de residus sòlids Miquel Crespo
16 T La melodia en l’educació musical Ramón Serra
16 T Balls de Saló Salvador Peiró
16 T Iniciació al massatge: tècniques i habilitats bàsiques Vicent J. Vercher
16 T Ciència creativa Voro Suay
tornar
XVII ESCOLA
17 A Propostes culturals a la societats de classe. Perspectiva emancipatòria Carlos Rodriguez Brandao
17 A Una reflexió vàlida per a l’establiment del compromís Gonçal Anaya Santos
17 A La selecció de la cultura i el currículum: les veus absents Jurjo Torres Santomé
17 A El desenvolupament de projectes renovadors als centres. Projecte curricular com a renovació pedagogica: l’estructura organitzativa, estrategia clau en un procés d’ensenyanza-aprenentaje Lola Anaut
17 A Avaluació de projectes curriculars: un compromís i un repte Miguel Angel Santos Guerra
17 G Una altra visió de la història contemporànea Amparo Moreno, Isabel Alonso
17 G Ca a la recuperació del sentit educatiu de l’avaluació (si es que alguna vegada el va tindre) Fernando Roda Salinas
17 G Sobre la formació del professorat i les Ciències de l’Educació Gonzalo Anaya
17 G Les rutines diàries en l’educació infantil: un instrument per al desenvolupament i l’adquisició d’hàbits Jaime Ochoa (Seminari d’Educació Infantil de l’EE)
17 G El projecte “Escola i Medi” del MRP Escola d’Estiu. Un programa d’investigació globalitzador i internivellar per a una pràctica escolar valenciana Joan Cantarero Server, Jaume Martínez Bonafé
17 G Canviar el centre Lola Gómez (Seminari Canviar el centre del MRP EE), Pilar Tormo, Laura Oliva
17 G El cos a l’educació infantil Manuel Angel Puentes (Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Granda; Col.lectiu Abentofail) i Laura Fernández Muñiz (Patronat d’Escoles Infantils de València; Escola d’Estiu del PV)
17 G Al voltant de l’EPA no apareix coordinador, ni guió..
17 G La planificació per projectes-contextes a l’educació infantil no apareix ponent ni coordinador ni guió
17 G Coeducació i participació dels homens a l’educació infantil Palmira d’Ayala (Secretaria de la Dona, CCOO), Fidel García-Berlanga i Isabel Monte (Seminari Educació Infantil de l’Escola d’Estiu)
17 G La normalització lingüística a l’escola valenciana Ramón Paredes i Durà (Servei de Normalització, CCO
17 G La planificació lingüística: el reciclatge Rosa Roig
17 G Estimar al curriculum: l’efecte de l’afecte Seminari COEDASEX de l’Escola d’Estiu
17 G Avaluació des de la perspectiva de gènere Seminari de Coeducació del MRP Escola d’Estiu, Geno Morell, Isabel Barber, Ana Vargas
17 G IV Seminari d’educació per a l’emancipació i interculturalisme Seminari ENTREPOBLES, Xavier Lluch, Jesús Salinas, José Luis Rodrigo, Anna Ros, Jose A. Antón
17 M Viatje a América Carles Castillo
17 M Gran ball de disfresses El Vé Sanguinari
17 M Gran festa del Dimarts Impresentables
17 T Elaborem paper reciclat artesà Andreu Cerezuela Meteos (Col.lectiu EL CUC)
17 T El Joc Popular en l’Educació Física Angel Gómez Navarro
17 T Tapís i teixit amb bastidor Angela Donet
17 T Projectes educatius per al temps lliure Beatriz Martín Marín
17 T Taller massatge i ralxació Caridad Rodríguez
17 T Musica Impresentable Col.lectiu de músics impresentables
17 T Taller de massatge i relaxació Empar Andrés i López
17 T Jugar a la coedasex Francesc Raga i Rubio
17 T Taller d’instruments musicals Francisco Serrano Lino
17 T El joc teatral a l’escola Francisco Villegas València
17 T Bases per a una concepció armónica, natural i ecológica de la salut José Antonio Rodriguez Cases
17 T Educar per a la Pau Mª José Sanz (Col.lectiu NO Violència i Educació)
17 T Psicomotricitat a l’escola infantil Manuel Angel Puentes, Laura Fernández
17 T Taller de fotografia estenopeica Manuel Brieba Aldea
17 T Video a l’escola Manuel Lledó Matoses
17 T La plàstica en l’educació obligatòria: aprendre a veure Pilar Plaza Ramírez
17 T Balls de Saló Salvador Peiró
17 T Taller de discriminació sexual Seminari de coeducació de l’IB Font de Sant Lluís
17 T Jocs Cooperatius Yolanda Juarros (Col.lectiu No Violència i Educació)
17 X El tractament informatiu de la celebració del Vé Centenari Adolf Beltran, Alfons Cervera, Jorge Moreno
17 X Projecció internacional, pobresa domèstica: l’Estat Espanyol Carmen Elejabeitia
17 X Els pobles indis i la terra; una herència colonial, una lluita actual Froilán Viteri (CONAIE), CONAIE: confederació nacional india de l’Ecuador
17 X L’organització d’un barri front a la pobresa i la marginalitat Membres de la Coordinadora de Barri
17 X Herencia colonial, interessos aliens: Sàhara Representant del Front Polisari
tornar
XVIII ESCOLA
18 A Currículum i diverstitat cultural José Gimeno Sacristán
18 A La selecció de la cultura i el currículum: les veus absents Jurjo Torres Santomé
18 A L’agrupament flexible com a resposta organitzativa del centre davant la diversitat cultural: l’experiència del C.P. Hogar Virgen de las Victorias Professorat del centre
18 A Claus per a la comprensió i la transformació de la vida social Seminari Projecte Curricular del MRP EE del PV
18 A Textos, professors i alumnes davant altres pobles i cultures Tomás Calvo Buezas
18 G 100 Mesures per millorar l’escola pública Albert Sansano
18 G Defensem la vida humana, animal i mediambiental Carles Pinazo i Calatrava, ONGDs, grups proteccionistes, col.lectius ecologistes
18 G Cultura femenina i narrativa masculina del dinou Cristina Anaya
18 G Les dones pinten bastant: proposta d’una història de l’art no androcèntrica Empar Monteagudo
18 G Homes, dones i infància Fidel García-Berlanga (Seminari d’Educació Infanti
18 G Cultura i educació. Anàlisi crítica Gonçal Anaya
18 G Com muntar un itinerari didàctic? Una forma d’aproximar-se a l’entorn Grup de Ciències Socials de Silla
18 G El dret a ser adults Grup de treball “Bona Gent”
18 G Les rutines diàries a l’educació infantil: un instrument per al desenvolupament i per a l’adquisició d’hàbits Jaime Ochoa
18 G La direcció de centres a debat Luís García Trapiello
18 G Cos, festa i intercultura a l’escola infantil Manuel Angel Puentes (Col.lectiu Abentofail), Laura Fernández (Escola d’Estiu)
18 G Una perspectiva no sexista a les ciències experimentals Nuria Solsona (Centre Documentació i Experimentaci
18 G Us social i ensenyament del valencià Ramón Paredes i Durà
18 G El projecte educatiu de centre (PEC) com una estratègia per a la renovació del centre Seminari Canviar el Centre, MRP Escola d’Estiu
18 G Educació sexual: una proposta des de la renovació pedagògica Seminari COEDASEX
18 G Educació per a l’emancipació i l’interculturalisme Seminari d’interculturalisme. MRP Escola d’Estiu
18 G Viure la nit: una proposta d’investigació curricular al cicle 12-16 Seminari Projecte Curricular, MRP Escola d’Estiu
18 M Festa divendres Impresentables, Pato Daniel
18 M Festa del dimarts Teatre Pot de Plom
18 R Tertúlia
18 R La maleta arc iris
18 R El cucut: cançons per a l’escola
18 R Conta contes Llorenç Gimenez
18 R Contes de tots els colors Llorenç Gimenez
18 T Balls populars Adela Roca Arnau
18 T Elaborem paper reciclà artesà Andreu Cerezuela Meteos (col.lectu El Cuc)
18 T Tapís i teixit Àngel Donet
18 T El joc popular a l’escola Angel Gómez Navarro
18 T El racó de la creativitat Beatriz Martín
18 T Taller d’iniciació al massatge Caridad Rodriguez
18 T Música Impresentable Col.lectiu de músics Impresentables
18 T La resolució de conflictes interculturals Col.lectiu No-violència i Educació
18 T Educar per a la pau Col.lectiu No-violència i Educació
18 T Taller de massatge i relaxació Empar Andrés i López
18 T Introducció a l’observació dels ocells al País Valencià Enrique Murgui
18 T El plaer de jugar coeducant Francesc Raga i Rubio
18 T Llegir la Imatge Francesc Vera
18 T La construcció d’instruments musicals Francisco Serrano Lino
18 T Sensibilització per a la cooperació al desenvolupament Gracia Santos Sedano
18 T El joc teatral Juan Mandli
18 T L’aventura de contar contes Llorenç Gimenez
18 T El modelatge, una proposta plàstica per a les escoles infantils i primària M.Luz Rodriguez
18 T La psicomotricitat a l’escola infantil Manuel Angel Puentes
18 T La fotografía estenopeica Manuel Brieba Aldea
18 T L’educació de la veu María Iranzo, Antonia Peyró, Inés Tomás
18 T Inciació als balls de salò Modesta Ferré, Carme Barberà
18 T Una revista per a l’escola Ricard Huerta
18 T Balls de Salò Salvador Peiró
18 X Presentació de la Plataforma d’Entitats de Solidaritat i Contacte amb els Immigrants
18 X L’experiència d’interculturalitat social de Záfarralla
18 X La construcció social del racisme Paco Torres
18 X Una proposta cultural d’acolliment Valencia Acoge
tornar
XIX  ESCOLA
19 A Debat en grups al voltant del Tema General
19 A Burocratitzar la pràctica o aprofundir en processos democratitzadors a l’escola? Angels Martínez Bonafé, Pilar Tormo Sainz
19 A L’Estat i les reformes curriculars Barry Mc Donald
19 A Formes de control en la política educativa espanyola. Es la LOGSE una llei prescindible? Félix Angulo
19 A Practicar la democràcia a l’ensenyament. Com es concreta en l’acció pedagògica a l’aula Gonçal Anaya
19 G 100 Mesures per a viure la democràcia a l’escola Albert Sansano
19 G Projectes de centre: una eina per a viure la democràcia a l’escola Angels Martinez Bonafé, Pilar Tormo Sainz ( Seminari cambiar el centre del MRP Escola d’Estiu)
19 G L’atenció a la diversitat. Un exemple de treball en equip i d’intervenció en la programació d’àrea Coral Montaner, Teresa Andrés
19 G Dona i educació Cristina Anaya
19 G Normalització lingüística i democràcia Federació de l’Escola Valenciana
19 G Organització de centres i cultura democràtica Federació d’ensenyament CCOO.PV, Sindicat de treballadors i treballadores de l’ensenyament STE-PV
19 G La realització de l’escola democràtica en la nostra societat Gonçal Anaya
19 G Hàbits i valors a l’educació infantil Jaime Ochoa, Seminari educació Infantil del MRP Escola d’Estiu
19 G Democràcia i ensenyament: un projecte cultural per a l’escola Joan Cantarero (Seminari Projecte Curricular.MRP)
19 G La veu de l’alumnat a les aules Juan Bautista Martínez
19 G Psicomotricitat a l’escola infantil Manuel Angel Puentes Zamora
19 G Educació de persones adultes i desenvolupament social Pep Veiga, Pep Aparicio
19 G La investigació en l’acció i l’educació democràtica Pepe Contreras
19 G L’avaluació: una eina democràtica? Remei Arnaus
19 G Les necessitats educatives dins d’una escola democràtica Seminari “La Diversitat” (CEP Godella)

Sumpsi Carbonell (membre del SPE)

19 G Educació afectiva i sexual des d’un punt de vista coeducatiu Seminari COEDASEX (MRP)
19 G Homes, dones i infància Seminari Educació Infantil (MRP)
19 G Seminari per a l’emancipació i l’interculturalisme: els eixos transversals com a qüestionadors del currículum Seminari Interculturalisme del MRP – Entrepobles
19 M Festa del dimarts El Grupet de Música
19 M Festa del divendres Impresentables, Pato Daniel
19 R Cançons per a l’escola El Cucut Bromista
19 R Contes a tots els colors i grandàries Llorenç Gimenez
19 R Videos: “Desertizació al P.V.” / “De Gijón a Málaga en Bicicleta” Paleta d’Ocre
19 T Música Impresentable Abelard Barberà, Pepe Andreu (Col.lectiu de Músics Impresentables de l’Escola d’Estiu)
19 T Balls Populars Adela Roca Arnau
19 T Ioga Amparo Andrés
19 T Elaborem paper reciclat artesà Andreu Cerzuela Meteos (col.lectiu EL CUC)
19 T El joc popular al currículum escolar Angel Gómez Navarro
19 T Tapís i teixit amb bastidor Angela Donet
19 T Educació de la veu Antonia Peyró, Inés Tomás
19 T Racó de creativitat Beatriz Marín
19 T Iniciació a la pràctica del massatge (SHASTU) Caridad Rodriguez
19 T Iniciació balls de saló Carme Barberà
19 T Espais a l’escola infantil Fidel Gracía-Berlanga Salas
19 T El Plaer de jugar coeducant Francesc Raga i Rubio (Seminari COEDASEX)
19 T Taller d’instruments musicals Francisco Serrano Lino
19 T Sensibilització pr a la cooperació al desenvolupament Gracia Santos Sedano
19 T Expressió dramàtica i teatre Josep Albert i Peñarrocha, Anna Ballester i Marco, Carles Carrera i Til, Rafael Desco i Coll (tots i totes membres d’AVEC i components del Seminari de dramatització en E.Primaria. CEP “Parc del Molí”. Godella)
19 T Didàctica de la cançò Josep Francesc Giménez (CUCUT Bromista)
19 T Estratègies per a la comprensió i expressió escrita a l’EPA Josep Vicent Galan

Mercé Viana

19 T L’aventura de contar contes Llorenç Gimenez
19 T El modelat, proposta pràctica per a infantil i primària Mª Luz Rodríguez
19 T El cos del mestre a l’escola infantil Manuel Angel Puentes Zamora
19 T L’escola mira al cel (Astronomia) Mariano Gracia Gregorio
19 T Balls de saló Modesta Ferre
19 T Recursos Didàctics Educació Ambiental Vicent Nebot
19 X Presentació de la campanya: “Fons Monetari Internacional, Banc Mundial i Organització Mundial del Comerç. Amb 50 anys ja n’hi ha prou”
19 X “10 anys d’Escola d’Estiu a la Marina-Safor”
19 X Viure la democràcia als centres des de la perspectiva del personal d’Administració i Serveis
19 X Videos: “Medi ambient al P.V.” / “Lugoslàvia any 88: Els moments previs a la desfeta” Paleta d’Ocre
19 X Viure la democràcia al centres representants sindicals, AMPA i MRP
tornar
XX  ESCOLA
20 A El País Valencià avuí Adolf Beltrán, Gustau Muñoz, Jaume Muñoz
20 A Idees per a l’escola del segle XXI C.P. Mas d’Escoto (Riba-roja del Túria), C.P. R.Laporta (Tuejar), C.P. Blasco Ibañez (València)
20 A La política educativa del segle XXI José Gimeno Sacristán
20 A Quin projecte cultural hi ha al País Valencià Josep Piera
20 A Debat TEMA GENERAL: DEFINIR ARA L’ESCOLA PÚBLICA Modera: Xavier Lluch
20 G La normalització lingüística a l’escola. Exigències i possibilitats al voltant dels Projectes de Normalització Lingüística Escola Valenciana, Federació d’associacions per la llengua
20 G Sortir del franquisme, superar el franquisme Gonçal Anaya
20 G No és nautral… Jaume Martínez Bonafé
20 G S’ensenya la democràcia a la teva escola? (eines per intervenir en processos de democratització del currículum i del centre) Joan Cantarero, Angels Martínez Bonafé
20 G Educació i món del treball: l’orientació escolar Joan Carles Gallego, Pilar Tormo Sainz
20 G Dinamització pedagògica dels centres des de l’equip directiu Laura Oliva Mompean, Mª Angeles Llorente
20 G Participació i avaluació democràtica de centres Manolo Cabanilles, Albert Sansano
20 G Projecte coeducatiu de centre Nekane Otaduy  Bengoa
20 G Una planificació interactiva a l’aula: els petits projectes Queta Pérez, Alicia Valllejo
20 G Educació sexual: com fer-ho? (IV Seminari de coeducació, educació afectiva i sexual) Seminari COEDASEX
20 G Cultura i escola: anàlisi i propostes des d’una perspectiva emancipadora i intercultural Seminari d’Educació Emancipatòria i Intercultural, (MRP Escola  d’Esitu / Entrepobles, José A. Antón, Xavier Lluch, Anna Ros)
20 G Parlem d’infància Seminari d’Infantil
20 G Els programes formatius de la llei de FPA, el disseny curricular i els processos de formació bàsica de persones adultes TAREPA, Mesa dels Agents Socials per l’EPA
20 G Atenció a la diversitat de l’alumnat des de l’equip educatiu Teresa Andres

Juan Sánchez Enciso, Lola Gómez

20 T Música Impresentable Abelard Barberà
20 T Titelles i sombres xineses Alberto Cebreiro
20 T Ioga Amparo Andrés
20 T Anàlisi del sexisme per un plantejament transversal Amparo Blat, Geno Morell
20 T Música creativa Amparo Porta
20 T Elaborem paper reciclat artesà Andreu Cerezuela Meteos (col.lectiu CUC)
20 T Cistelleria Angela Donet
20 T El plaer de jugar coeducant COEDASEX
20 T Fer joguines amb envasos CUC (Col.lectiu de Reciclatge sec. Educació Ambiental
20 T Construcció d’instruments musicals Francisco Serrano Lino
20 T Fotografia Jaime Espinosa
20 T Didàctica de la cançò Josep Francesc Giménez
20 T L’aventura de contar contes Llorenç Gimenez
20 T Jocs Cooperatius Mª José Sanz
20 T El cos del mestre a l’escola infantil Manuel Angel Puentes
20 T Astronomia Marià Garcia
20 T Balls de Saló Modesta Ferré
20 T Flabiol Valencià Paco Bessó
20 T La música a E.Infantil: el treball de les qualitats del so Paco Juan Navarro
20 T Tècniques de veu i oratòria Purificació Bellver
20 T Pilota Valenciana Sebastià Giner
20 T Els programes formatius de la llei de FPA, el disseny curricular i els processos de formació bàsica de persones adultes TAREPA
20 T Jocs Matemàtics Tomás Queralt
20 T Recursos didàctics en educació ambiental Vicent Nebot
20 T Eines per a desenvolupar l’expressió dramàtica a l’escola Xema Palanca
tornar
 XXI  ESCOLA
21 A Escola pública més que mai Convocants de la XXI EE (MRP, CCOO, STEpv)
21 A La città dei bambini, un projecte polític Francesco Tonucci (Frato)
21 A Freinet, 100 anys. No sols una perspectiva històrica Jaume Carbonell
21 A Escola Pública més que mai Jaume Martínez Bonafé, Manolo Cabanillas
21 A Escola pública més que mai Jaume Martínez Bonafé, Manolo Cabanillas
21 F Festa del dimarts en la nit a: Santo Domingo Salsa
21 G La pedagogia de Freinet Pilar Calatayud
21 G Com es viu/ aprèn/ ensenya la democràcia al teu centre Angels Martínez Bonafé, Pilar Tormo
21 G La qualitat radical de l’ensenyament a la nostra societat Gonçal Anaya
21 G Com de democràtica és la teva classe. La construcció de la identitat i la ciutadania en l’àmbit de l’aula Joan Cantarero
21 G L’ecologia a l’escola infantil Maica Romany, Juvi Galán Garró
21 G Com educa l’entorn Miguel Angel Vera Mora, Francesco Tonucci, Xosé M. Souto, Juan José Juste, Vicent Nebot i Sanchis
21 G Com fomentar el plurilingüisme des de la infància Presen Sena, Vicent Galán, Paco Juan Navarro, Francisco Sánchez Estremera, Rosa Raga
21 G La tecnologia en el currículum de secundària “utilitzar” i “com” les noves tecnologies al centre Ramón Martínez

Francesc López Sánchez, Francesc Hernández, Lluís Beltrán, Jaime Espinosa, Ángel San Martín Alonso

21 G L’educació sexual en secundària: propostes Seminari Coedasex
21 G A la meua escola no tinc problemes d’interculturalitat Seminari d’educació emancipatòria i intercultural, Jose A. Antón, Anna Ros, Xavier Lluch
21 G Els programes formatius de la llei de FPA TAREPA, Miquel Bononat, Isabel Aparicio, Magüi García, Francesca Chapr, Mercè Pàrraga, Francisca Borox, Lola López, Rafaela Colomer, Pep Aparicio, Montse Solaz, Neus de Llaño, Elvira Alcaide, Pasqual Murcia
21 T Taller de ioga Amparo Andrés
21 T L’aventura de contar contes Llorenç Gimenez
21 T El plaer de jugar coeducant Coedasex
21 T Projectes per a les festes: la bruixa i el drac Juvi Galán
21 T Improvisació dramàtica a l’escola Xema Palanca
21 T Recursos Musicals Paco Serrano
21 T Jocs Cooperatius Neus Corretjé
21 T Els mitjans audivisuals a les aules Jaime Espinosa
21 T Música Impresentable Abelard Barberà
21 T Pilota Valenciana Sebastià Giner
21 T I tu… com ho veus? Irene Gómez (ACSUD- Las Segovias)
21 T Taller de titelles Lluerna Teatre, Rosa Mº Navarro i Josep M. Beltrán
tornar
XXII ESCOLA
22 A Pedagogies negades, pedagogies silenciades Gonçal Anaya
22 A Cóm i a quí discriminen les ciències? Mari A. Lires
22 A Les cultures que no ensenyem Carme Elejabeitia, Ignacio Fernández de Castro
22 A És possible un internet solidari? Pepe Martín, Jordi Adell, César Carlosiano, Texma Laullón
22 G En la meua escola no tinc problemes d’interculturalitat. Cultures a l’escola i cultures de l’escola
22 G Parle Vosté a Canal 9 i porte l’escola a la UVI de la democràcia Pilar Tormo
22 G Educació social per a la diversitat. Programes d’integració
22 G Recrear el espacio didàctico de una cultura viva Gonçal Anaya
22 G Altra visió de les ciències en secundària
22 G Els grups de tercer d’ESO no tenen nivell: què podem fer?
22 G Cap unes pràctiques participatives i autònomes en formació de persones adultes TAREPA
22 G Projecte gea-clio i la definició de problemes escolars: altra manera de treballar les ciències socials
22 G Altra manera de treballar les matemàtiques: taller de calculadora
22 G La enseñanza democrática desde la transición a la construcción
22 G Criterios  para seleccionar textos de lectura
22 G Educació sentimental
22 T Iniciació al Ioga Amparo Andrés
22 T L’aventura de contar contes Llorenç Gimenez
22 T Canvia’t la imatge Juvi Galán
22 T Jocs Cooperatius Neus Corretjé
22 T Recrear la fotografia: alguns procediments primitius
22 T Música Impresentable Abelard Barberà
22 T Pilota Valenciana Sebastià Giner
22 T Creació d’un programa d’integració
22 T Improvisació dramàtica a l’escola Xema Palanca
22 T Recursos Musicals Paco Serrano
22 T Taller de navegació per internet
22 T Taller de titelles Lluerna Teatre, Rosa Mª Navarro i Josep M. Beltrán
tornar
XXIII  ESCOLA
23 A L’interculturalisme, la diferència i l’espai escolar Manuel Delgado
23 A Freire en l’educació, referències a Freire Jaume Botey (Pre. Casa de Nicaragua de Barcelona)
23 A La transició a la secundària, l’estat de la qüestió José Gimeno Sacristán, José Benedito
23 A Experiències en Secundaria La Florida Concejo Educativo de Valladolid, Centre de Buñol
23 A Els moviments reivindicatius què fan ara? Plataforma per l’ensenyament públic, FAPA (València), Associació de veïns, Federació d’Escola Valenciana
23 A El currículum de la formació bàsica de les persones adultes Remei Arnaus, Paco Beltrán, Paco Martínez
23 G Cap a una ecologia responsable Valentin Gavidia
23 G ESO; la nova realitat educativa Gonzalo Anaya
23 G La coeducació sentimental Xaro Altable Vicario
23 G L’heroi a la literatura i en la societat plural Cristina Anaya
23 G Les noves tecnologies a l’escola José Luis Ulizarna
23 G Participació dels pares i mares als centres MRP
23 G Educació infantil; l’experiència també ensenya Tere Pitxer
23 G Quina història ensenyar? Encarna Gil, Tomás Peris
23 G Diversitat cultural, educació i desenvolupament José A. Antón, Xavier Lluch (Seminari d’Educació Emancipatòria i Intercultural)
23 G Democratitzar l’escola (ara mateix). Idees i materials pràctics Pilar Tormo Sainz, Angels Martínez Bonafé
23 G Estratègies didàctiques integradores Seminari MRP Escola d’Estiu Comarques Centrals, MRP. “Concejo Educativo” de Valladolid
23 T Iniciació a la Ioga Amparo Andrés
23 T L’aventura de contar contes Llorenç Gimenez
23 T Canvia’t la imatge de l’etapa infantil Juvi
23 T Què fa l’ordinador a la teua classe Albert Sansano
23 T Matemàtiques cooperatives Neus Corretjé
23 T La revista de la classe Rafa Miralles
23 T Música Impresentable Abelard Barberà
23 T Els jocs del meu poble (Manises) a la postguerra Carles Pinazo Calatrava
23 T L’astronomia en la secundària obligatòria Vicent Lluís Gimeno i Faset
23 T Improvisació dramàtica a l’escola Xema Palanca
23 T L’escac com a proposta eductiva Llucià Vallés Calvo
23 T Carta dels drets dels participants TAREPA (Taller per l’Acció Renovadora de l’EPA)
23 T Elements i criteris per a l’orientació i promoció laboral i l’inici de treball TAREPA
23 T Com fer el ges des dels altres programes formatius TAREPA
23 T Principis metodològics i d’avaluació en FPA TAREPA
23 T Plans i consells territorials TAREPA
23 T La cançò i la dansa com a eina interdisciplinar Juli Hurtado
tornar
XXIV  ESCOLA
24 A La diversitat, la igualtat a l’ESO, un problema democràtic? Maria Massip
24 A Cultura i interculturalitat, una perspectiva educativa Monserrat Ventura
24 A Quan parlem de formació permanent, de què estem parlant? Cap de Formació del professorat de la Conselleria, Director del Servei de formació de la Universitat (Dino Salinas), Paqui Serrano, Ismael Blasco
24 A L’estat de l’educació Geno Morell, Ana Sánchez, Xaro Altable
24 P Espill. Grup de coeducació IES Sorolla
24 P L’educació sentimental Xaro Altable
24 P La selecció de continguts, un problema democràtic? Xosé Manuel Soto
24 P El conflicte a l’aula, un problema judicial o un problema pedagògic? Pilar Tormo Sainz
24 P Com assumim el treball amb els altres profes? Àngels Martínez Bonafé
24 P Ítaca: una experiència d’educació intercultural en l’àrea de llengües entre alumnat de Secundària del País Valencià i Catalunya
24 P Cases d’acollida per a immigrants Cáritas de València
24 P Programes d’aules. Tallers de lecto-escriptura per a immigrants CITE-Madrid
24 P Saló Intercultural SOS-Racisme
24 P Plà de formació en zona. Els poblats marítims de València
24 P Plà de formació des d’un Col.lectiu de renovació pedagògica Grup de treball XAROP
24 P Pla de formació d’Àrea: matemàtiques Xelo Calvo, MªJesus González
24 T El diari de l’escola d’estiu Rafa Miralles
24 T La Fira Tecnològica Albert Sansano
24 T El trenet de la bruixa secundària Roser Santolaria
24 T la fira alternativa de l’educació primària Francesc Navarro
24 T La paradeta del cotò-en-pèl de l’educació sentimental Xaro Altable
24 T El Tio-vivo de l’educació infantil Tere Pitxer
24 T El llit elàstic del ioga Amparo Andrés
24 T La roda dels contes Llorenç Gimenez
24 T Els espills màgics del canvi d’imatge de l’etapa infantil Juvi Galán
24 T El parador de la música impresentable Abelard Barberà
24 T Clownfintaires Plàcid Rosaleny
24 T La muntanya russa de l’alumnat universitari Grup la TRAMOIA
24 T La tómbola de la cançò i de la dansa Juli Hurtado
24 T La casa de les sorpreses dels ensenyaments secundaris Coral Montaner, Lola Gómez
24 T El laberint de l’educació front la nova situació sociopolítica i jurídica. (La qüestió de la formació del Jo i cosmovisió des de la psicologia i la literatura) Cristina Anaya, Gonçal Anaya
24 T Els barracons de la fira MRP Escola d’Estiu, FE.CC.OO.-PV; STE-PV
24 T Els reporters i les reporteres gràfics Xelo García, Manolo Cabanillas
24 X Presentació de l’Associació Cultural Antoni Llidó i la lluita contra la impunitat a Xile. Projecció del Vídeo: “La memòria obstinada”
24 X presentació de la coordinadora dels Instituts d’Estudis comarcals
24 X Recuperem ciutat: la ciutat que volem, la ciutat que tenim distints col.lectius
24 X DONES DE NEGRE: una altra manera d’afrontar un conflicte Xaro Altable
tornar
XXV  ESCOLA
25 A L’escola per a què?: els valors de l’escola que volem Nuria Pérez de Lara
25 A L’impacte educatiu i deseducatiu dels “mass meida”. Possibilitats d’acció. Xavier Girò
25 A Formació de les persones adultes: participació i ciutadania Manuel Collado
25 A Gonçal Anaya: una manera de pensar i viure l’escola Inma Coscollà
25 A Els moviments de Renovació Pedagògica: la seua història, el seu futur. Juan Yanes
25 A Proyecto Vitoria-Gasteiz ciudad solidaria Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Susana Correa (col.lectiu HEGOA)
25 M Festa del divendres IMPRESENTABLES
25 P Equip Hoz: “20 anys d’experiència pedagògica i plàstica” Ferran Morell
25 P Cotonet, una experiència comunicativa i cooperativa al C.P. Mas d’Escoto Conxa Delgado
25 P C.P. Antonio Ferrandis (CAES, La Coma): una organització arrelada al medi no apareix cap coordinador
25 P La escuela como herramienta de lucha: la experiencia de los movimientos sociales brasileños Lucia Alvarez
25 P FEVAEPA: un territori de(liberat)
25 P Manipulació de la informació Comitè d’empresa de Canal 9
25 P Solidaritat i Publicitat (no apareix el títol exacte de l’experiència però aquest era el tema) Maria Lozano (Grup Entrelínies)
25 P Informàtica al Blasco Albert Sansano
25 P Radio pupitre, onda escolar: otra forma divertida de aprender Antonio Navarro Martinez
25 P La transformación social como proceso pedagógico (experiencias desde varios movimientos sociales) Grup HEGOA
25 P Ciutat i moviments socials: reconstrucció de la societat fragmentada. Fernando Díaz Orueta
25 P Plataforma contra la pobreza, exclusión y desigualdad social en Alicante Manolo Semper Franco
25 P Projecte ACTUA: des del teatre una cridada a la participació Equip Pau i Solidaritat
25 P Mesa del Agents Socials per l’EPA: una praxis ciutadana no apareix ningún coordinador
25 P La XARXA “Viure la democràcia a l’escola”: el desenvolupament del projecte al curs 1999/2000 Seminari Democràcia i Ensenyament
25 P Educació emancipatòria i intercultural Seminari Entrepobles
25 P Repensar l’escola des de l’aprenentatge basat en processos Anna Soler, Joant Batiste Malonda
25 P Biografies: experiències de vida en l’escola d’estiu, al llarg dels nostres 25 anys de presència a l’espai de la renovació pedagògica Maria Conca, Ismael Blasco, Pilar Tormo, Mª Angeles Llorente
25 P El treball amb les pors des de la psicosintèsi Xaro Altable, Adriana Fajarnés
25 R Mural col.lectiu Ferran Morell (Equipo Hoz)
25 R Teatre Grup ACTUA
25 R Cançons i danses del món Gabriela Berdes
25 R Antonio Llidó Ismael Blasco, Ferran Zurriaga
tornar